EU bannlyser alla djurtransporter

NYHETER

BRYSSEL

EU:s veterinära experter bannlyste på tisdagen alla djurtransporter i samtliga medlemsländer.

Förbudet, som träder i kraft omedelbart, gäller fram till den 27 mars.

Åtgärden vidtas för att motverka spridning av den smittsamma mul- och klövsjukan. Hittills har sjukdomen bara konstaterats i Storbritannien.

Men tiotusentals får och svin har exporterats till Frankrike, Tyskland, Belgien, Italien och Nederländerna. Även om de infört nationella förbud mot djurtransporter, kompletteras detta nu med ett heltäckande EU-förbud.

Restriktionen är den hittills mest långtgående insatsen för att begränsa sjukdomen.

- Det är en allvarlig situation, och det finns ett oerhört tryck att agera strikt i hela EU-området, sade Sveriges representant Sven Johansson till TT efter mötet.

Enhälligt beslut

Trots att regeringen egentligen inte ser något skäl till att införa ett förbud i Sverige, valde Johansson att stödja beslutet.

- Det här är inte motiverat i Sverige. Men vi tyckte det var bäst att beslutet antogs enhälligt, menade han.

Redan på onsdagen totalförbjuds alla transporter av levande får, grisar, hästar och kreatur. Undantag gäller endast djur som ska transporteras till slakt.

Dessa transporter får endast innehålla djur från en och samma gård. Att blanda besättningar från olika gårdar är absolut förbjudet.

Även om det rent praktiskt går att genomföra sådana transporter, innebär beslutet troligen att all slakt ställs in i samtliga EU-länder under två veckors tid.

- Som jag bedömer det kommer all slakt att skjutas upp i två veckor, sade Johansson.

Beslutet kan hävas

Om smittorisken bedöms ha minskat kan förbudet förkortas när EU:s veterinära experter möts på nytt i nästa vecka.

Under tisdagens möte dryftade expertisen även möjligheten att vaccinera mot mul- och klövsjukan. Ingen var dock villig att stödja tanken, eftersom vaccination innebär att EU:s säkerhetsklassificering går om intet - med miljardbelopp i uteblivna exportintäkter som följd.

- Vi har diskuterat det. Men det är inte aktuellt att vaccinera. Inte i nuläget åtminstone, sade Johansson.

Jonas Lindgren/TT ( )