Förseningar för 500 miljoner

Pendelkaoset kostade nära 8 000 kronor - per resenär

Foto: JAN E CARLSSON
DYRT TRAFIKELÄNDE Förra årets förseningar i pendeltågstrafiken blev en kostsam historia. Aftonbladet har tillsammans med trafikforskaren Peter Kronborg räknat ut samhällskostnaden för tåg som kom sent eller inte alls. Den unika undersökningen visar att notan hamnade på cirka en halv miljard. Eller 8 000 kronor per resenär.
NYHETER

Inställda tåg, försenade tåg.

Pendeleländet i Stockholm kostade samhället minst en halv miljard i fjol. Varje resenär förlorade 8 000 kronor.

Det visar Aftonbladets unika undersökning.

Foto: KALLE ASSBRING
Forskaren Peter Kronborg och Aftonbladet har räknat på förseningskostnaderna inom Stockholms pendeltågstrafik.

Tid är pengar. Normalt värderas en resa till 35 kronor timmen enligt vedertagen praxis (SIKA, Statens institutet för kommunikationsanalys).

Oförutsedda förseningar är betydligt dyrare och värdesätts fyra till tolv gånger så mycket.

Citypendelns oförmåga att sköta trafiken drabbade resenärerna hårt med daglig ovisshet om tågen skulle komma eller inte. Men framförallt drabbades samhället av ökade kostnader för förseningarna.

Förseningar som kostar

Aftonbladet har med hjälp av trafikforskaren Peter Kronborg på TFK, Institutet för transportforskning, räknat ut hur mycket Citypendelns förseningar under förra året kostade när resenärerna kom för sent till jobbet eller tvingades till längre restid.

För att lättare beräkna kostnaderna utgår vi från en typresenär, kallad Sven.

Han åker varje dag från Huddinge in till arbetet i Stockholm och stiger av vid Centralen.

Inställt i 183 dagar

Sven kommer med buss 744 från Balingsnäs till pendeltågsstationen i Huddinge klockan 7.24, för att åka vidare med pendeltåget klockan 7.32. Är tåget inställt kan han ta nästa som går 7.47, därefter går också ett tåg klockan 7.59.

Han arbetar alla vardagar, förutom klämdagar och mellandagar, totalt 214 arbetsdagar.

Uppgifterna om inställda och försenade tåg har vi fått från Tågtrafikledningen.

Så här gick tågen:

Tåget 7.32 gick 31 dagar och var inställt 183 dagar. De dagar det gick, var det i snitt försenat med sex minuter.

Tåget 7.47 gick 157 dagar och var inställt 26 dagar av de 183 som tåget klockan 7.32 var inställt. De dagar det gick, var även det i snitt försenat med sex minuter.

Tåget 7.59 antas alltid ha gått, i verkligheten var också det ibland försenat.

Så här blir det:

Sammanlagt var 7.32-tåget försenat i 41 minuter och 7.47-tåget i 134 minuter. Totalt 175 minuter ( 2,9 timmar).

De 183 dagar 7.32-tåget var inställt tvingades Sven åka med 7.47-tåget vilket ger en försening på 2 745 minuter. Tillkommer 288 minuter då också 7.47-tåget var inställt. Totalt 3 033 minuter (50,5 timmar).

I nedanstående "resekostnadsformel" använder vi oss av den lägre tidsvärderingen, 140 kronor.

Förseningar beroende på inställda tåg värderas till 70 kronor.Samhällets kostnader för Svens förseningar på grund av Citypendelns oförmåga blir därmed: 2,9x140+50,5x70=3 940 kronor.

Samhällets extrakostnader

Om vi antar att hemresorna är lika drabbade blir den totala samhällsekonomiska extrakostnaden enbart för Sven, 7 880 kronor.

Räknar man upp den summan till hela pendeltågstrafiken under år 2000 (60 miljoner påstigande) och medelförseningen är 50 procent av Svens - eftersom alla sträckor och avgångar inte är lika hårt drabbade - får man en total extrakostnad för samhället på 550 miljoner kronor.

Till det kan man lägga ytterligare ett antal miljoner, om man vill.

Sänkte priset på månadskortet

Bland annat sänkte SL månadskortet med 150 kronor under en månad, för att blidka pendelresenärerna när det var som värst i början av förra året.

Gottgörelsen kostade 50 miljoner, och SL blev tvunget att ta 30 miljoner ur egen kassa (läs skattepengar) eftersom Citypendelns skadestånd bara uppgick till 20 miljoner.

Landstinget skulle spara 350 miljoner kronor varje år genom att Citypendeln tog över efter SJ.

Mycket dyr inkörning

Frågan är hur det blir med det, åtminstone ställt mot samhällskostnaden på drygt en halv miljard.

- Man kan lugnt påstå att det varit en mycket dyr inkörningstid, säger Peter Kronborg, som undrar varför inte SL själv gjort den här kalkylen.

- Det borde verkligen ligga i företagets intresse att känna till samtliga kostnader.

En annan allvarlig brist som framkom under vår undersökning är att varken SL eller Citypendeln exakt vet hur många tåg som ställts in.

Förseningarna har man god kontroll på, men uppgifterna om antalet inställda tåg är mycket bristfälliga. Och hur kan man då veta om Citypendeln fått rätt ersättning, eller inte?

Problem från början - som bara fortsatte

Sven-Anders Eriksson