Ministern har bevis: Barn fälla för karriär

NYHETER

Barn förstör kvinnors karriär.

Det bevisar i dag jämställdhetsminister Margareta Winberg och TCO:s ordförande Sture Nordh.

De har låtit Sifo ställa frågor till män och kvinnor. Svaren är deras bevis.

Nästan hälften av Sveriges barnfamiljer har kvar den traditionella uppdelningen mellan manligt och kvinnligt: pappa tjänar pengar - mamma ser efter barnen.

I TCO:s Sifoundersökning, som ministern och fackbasen presenterar i Dagens Nyheter idag, säger mer än varannan kvinna mellan 15 och 49 år, 54 procent, att den egna karriären och löneutvecklingen skulle bli lidande av barnafödande.

Missgynnade

Men bara 20 procent av männen tror detsamma. Sex av tio män menar att karriär och lön inte alls påverkas.

Värre blir dilemmat när frågan ställs till dem som har facit - som redan är föräldrar. Nästan tre av fyra kvinnor i åldrarna 50-64 år tycker föräldraskapet missgynnat dem. Medan 90 procent av männen säger att föräldraskapet inte alls påverkat arbetslivet.

Lågt värderat

Bara två procent av samtliga tillfrågade anser att föräldraskapet varit bra för karriären.

- Så lågt uppfattar man alltså att föräldraskapet värderas, skriver Winberg och Nordh.

Men det finns ljus i mörkret. Yngre kvinnor med barn anser inte att föräldraskapet missgynnat deras karriär och löneutveckling i lika hög grad som de äldre.

Petter Ovander