EU stoppar transporter av klövdjur

1 av 2
NYHETER

Nu tar EU i med hårdhandskarna mot mul- och klövsjukan.

Från och med i dag stoppas alla transporter av klövdjur inom unionen i två veckor.

Transportförbudet som fattades av EU:s veterinärexperter gäller alla klövdjur - nötkreatur, får, getter och svin, till och från alla EU-länder.

– Sverige röstade ja till förslaget med hänsyn till situationen i Storbritannien kontra kontinenten, säger Leif Denneberg, djurchef på Jordbruksverket.

– Vi har inte gjort det av rädsla att smittan sprids hit, utan av solidaritet med övriga Europa.

Oklart om hästar stoppas

Även hästar kan innefattas i förbudet, men det var i går kväll fortfarande oklart.

De enda transporter av klövdjur som fortfarande kommer att vara tillåtna är transporter till slakt, men då får inte djur från olika gårdar blandas och bilarna måste desinficeras efter varje resa.

– Det kommer nog att innebära problem för en del gårdar,

säger Leif Denneberg.

Han får medhåll av LRF, Lantmännens riksförbund, som tror att den svenska slakten kommer att minska med 30 procent som en följd av förbudet. Till TT säger dock representanter för LRF att förbundet står bakom transportstoppet.

Leif Denneberg tycker att också att förbudet är bra och ser ingen anledning till oro.

– Man har ju ännu inte hittat riktiga utbrott av sjukan utanför Storbritannien, säger han.

Hoppas två veckor räcker

Han hoppas att det kommer att räcka med de utsatta två veckorna för att få bukt med smittan.

– Lugnar det ner sig kommer gränserna att öppnas igen, men får vi utbrott på kontinenten kommer förbudet att fortsätta, säger han och bekräftar att det även har höjts röster för åtgärder som kan begränsa även människors rörelsefrihet.

– Det finns de som vill att alla bilar som lämnar Storbritannien ska desinficeras.

Kalle Malmstedt