Stenmarks tränare fri från ansvar

NYHETER

En åttaårig flicka omkom i Björnrikes slalombacke i januari 1999. Nu frias Ingemar Stenmarks tränare Torgny Svensson och Björnrikes platschef Ville Welin helt från ansvar för den tragiska olyckan.

- Jag är mycket lättad, vi har sett det här som en ren olycka, säger Torgny Svensson, tidigare alpin lands-

lagsledare och i dag vd för Vemdalsfjäll i Björnrike.

Den åttaåriga flickan körde ur pisten och ner i en bäckravin där hon slog sig mot stenar så illa att hon avled.

Chefsåklagare Sune Andersson i Östersund åtalade och krävde dagsböter för att paret Svensson-Welin "underlåtit att ombesörja erforderliga skyddsåtgärder" och "av oaktsamhet orsakat flickans död".

”Flickan åkte oaktsamt”

Tingsrätten i Sveg har besiktigat pisten och funnit att flickan ”sannolikt gravt brustit i uppmärksamhet och åkt på ett oaktsamt sätt”.

Domen säger vidare:

”inga skyddsåtgärder skall behöva vidtagas för att hindra eller varna skidåkare från att åka av pisten och ner i diket/ravinen.”

Åklagaren: Ljuset var annorlunda

Chefsåklagare Sune Andersson funderar på om han skall överklaga.

– När tingsrätten höll syn var det lätt att se ravinen i det skarpa solljuset. När olyckan hände var det annorlunda ljusförhållanden.

Torgny Svensson:

– Vi har fått en absolut insikt i vilken katastrof det är när någon omkommer. Det skärper allas sinnen här.

Justitiedepartementet gör nu en översyn om ansvaret vid skidanläggningar.

Bengt Michanek

ARTIKELN HANDLAR OM