Begåvade elever kan slippa gå i nian

NYHETER

Studiebegåvade elever ska ha rätt att hoppa över en eller flera årskurser i högstadiet. Mindre begåvade elever får vänta på sitt slutbetyg tills de klarat av uppsatta kunskapsmål.

Skolborgarrådet i Stockholm, Jan Björklund (fp) vill skapa individuella klasser i grundskolan.

- Det går inte att stöpa skolelever i samma form, säger han.

Skolborgarrådet lägger fram förslaget i dag. Samtidigt får utbildningsförvaltningens tjänstemän uppdraget att ta fram en manual, så att lärarna systematiskt kan göra en bedömning av elevernas begåvning.

Från nästa läsår räknar Jan Björklund med samtliga skolor i Stockholm erbjuder särskilt begåvade elever att hoppa över en eller i vissa fall flera årskurser.

”Dagens skola är föråldrad”

- Jag är övertygad om att det här kommer att genomföras i hela landet. Dagens skola, som tvingar in studiebegåvade elever i ett måttligt genomsnittstempo är föråldrad, säger Björklund till Aftonbladet.se.

Enligt skolborgarrådet utgör dessa högpresterande elever, som skulle gå vidare till gymnasiet redan efter årskurs åtta, 3-4 procent av 14-åringarna.

Bidrar inte detta tänkande till en ojämlik skola?

- Man skapar inte jämlikhet genom att stöpa alla i samma form.

Vad har du för planer för mindre begåvade elever?

- Många av dem skulle behöva gå ett extraår i skolan. Det ska de också få möjligheten att göra.

Är en 14-åring mogen att hoppa in i gymnasiestudier?

- Den bedömningen måste naturligtvis göras från fall till fall. Lärare och rektor måste kunna intyga att eleven har den mognad som krävs, utöver kraven på teoretiska kunskaper.

Uppluckring av klassindelningen

Jan Björklund säger till Aftonbladet.se att han kan tänka sig att luckra upp klassindelningen i hela den svenska skolan, från årskurs ett till gymnasienivå.

- Det är särskilt viktigt i lågstadiet. De som inte lär sig läsa då, eftersom de slussas vidare upp i klasserna, flippar troligen ut i högstadiet. Andra särskilt begåvade elever kan drabbas av skoltrötthet redan i ettan, på grund av det låga tempot. Så får det inte vara, säger skolborgarrådet.

Claes Thunblad

ARTIKELN HANDLAR OM