Allt vanligare med tillfälliga sexkontakter

NYHETER

Fyra av tio unga män har haft ett one-night-stand under det senaste året. Bland unga tjejer har 23 procent haft tre eller flera sexuella partners på ett år.

En stor enkätundersökning från Folkhälsoinstitutet avslöjar svenskarnas sexualvanor som allt mer lössläppta.

- Svenskarna har blivit mer villiga inför tillfälliga sexuella kontakter, samtidigt som de är beredda att ta allt större risker, säger Claes Herlitz, doktor i medicinsk vetenskap.

Claes Herlitz har på uppdrag av Folkhälsoinstitutet frågat 4 000 till 6 000 svenskar i åldern 16-44 år om deras sexvanor och inställning till hiv och aids. Enkätundersökningen har pågått sedan 1989. I dag presenterades resultatet.

När det gäller öppenheten inför tillfälliga sexuella förbindelser så att attityden bland svenskarna luckrats upp betydligt. Bland männen var det år 2000 35 procent som ansåg att sex är något som bör förekomma i ett fast förhållande. 1989 ansåg drygt hälften av mannen samma sak. Bland kvinnorna ansåg fyra av tio att det krävs fasta förhållanden innan man hoppar i säng.

Många struntar i kondom

De mest utmärkande grupperna i undersökningen är unga män och kvinnor i åldern 18-19 år.

- Av dessa unga kvinnor har 25 procent svarat ja på frågan om de haft ett första-kvällen samlag under de senaste 12 månaderna, säger Claes Herlitz.

- Men det som kanske är mer alarmerande är att så många väljer att strunta i kondom. Omkring 70 procent av de som haft samlag första kvällen har inte använt kondom.

”Ökad benägenhet att ta risker”

Har svenskarna blivit mer lössläpta?

- Det kanske man kan säga. Om inte annat pekar den här undersökningen mot att svenska folket ökat sin benägenhet att ta risker i sexlivet, säger Herlitz.

Han är mest förvånad över att så många struntar i kondomen, även vid tillfälliga sexuella förbindelser.

- Det är förvånandsvärt med tanke på att hiv- och aidsepidemierna ökat under de här åren som undersökningen pågått.

Folkhälsoinstitutets rapport visar även att svenskarna är beredda att ta risker i sitt sexliv vid utlandsresor. Även här är det männen i 20-24-årsåldern som är mest riskbenägna.

- Hela undersökningen pekar på att vi måste sätta in ännu större ansträngningar för ett ökat användande av kondom. Det finns naturligtvis en risk för att spridningen av exempelvis gonorré och klamydia ökar ännu snabbare än vad man hittills kunnat se, säger Claes Herlitz.

Claes Thunblad