Rosengrens resor med taxibåten granskas

NYHETER

Näringsdepartementet ser nu över Björn Rosengrens taxi-båtsåkande.

Fram till Aftonbladets avslöjande i går har man betraktat Rosengrens sommarställe som hans bostad. Och därmed fritt fram för skattefria resor.

- Är det minsta misstanke om felbedömning måste vi åtgärda det, säger rättschefen Dag Ekman.

Björn Rosen-

gren använde i fjol båttaxi till sitt sommarställe vid ett 30-tal tillfällen. Skattebetalarna fick stå för notan eftersom samtliga resor gjordes i tjänsten.

Men enligt svensk skattelagstiftning kan tjänsteresor inte utgå från sommarbostad annat än i undantagsfall.

Kan vara privata resor

Mikael Sindahl, jurist på rättsenheten på Riksskatteverket, vill inte diskutera Björn Rosengrens resor i detalj.

- Men rent generellt så påbörjas eller avslutas en tjänsteresa i bostaden eller på arbetsplatsen. Om du konsekvent utgår eller avslutar tjänsteresan vid sommarstället, och sätter det i system, så menar jag att det är privata resor, säger han.

- Det är en merkostnad som är privat. Om arbetsgivaren sen vill betala den, så ska den förmånsbeskattas.

Äger lägenhet i Stockholm

På näringsdepartementet har man dock valt att betrakta Rosengrens sommarställe som hans fasta bostad vid sidan av lägenheten i Luleå, där han är skriven. Trots att Björn Rosengren även förfogar över en lägenhet i Stockholms innerstad.

- Vi har uppfattat det som om han rest från sin bostad, säger Dag Ekman.

För att skattemyndigheten ska kunna ha synpunkter på taxibåts-åkandet måste en anmälan komma in.

- Jag kan inte påminna mig att jag sett något liknande mål, säger Mikael Sindahl, RSV.

Leif-Åke Josefsson, Jessica Ritzén

ARTIKELN HANDLAR OM