”Estonia bör bärgas”

NYHETER

Haverikommissionens förre generaldirektör Olof Forssberg har länge varit tyst kring Estoniaolyckan.

Nu bryter han tystnaden.

- Ska man bottna det här då får man plocka upp Estonia, säger han.

Olof Forssberg medger att det finns brister i den omdebatterade Estoniautredningen. Han gör det i en mycket öppenhjärtig intervju i Svenska Dagbladet.

Enligt Olof Forssberg var det ett stort misstag att inte bärga Estonia direkt, då i september 1994. Att bärga Estonia är det enda sättet att få klarhet i de brister som finns i utredningen, menar Forssberg. Det misstaget kan man till viss del rätta till nu, genom ett snabbt beslut om en bärgning, menar han.

- Man kan ju i så här i efterhand fråga sig om det inte skulle ha gjorts på en gång. En bärgning av fartyget tycker jag borde kunna ge svar på en hel del frågor, säger han till Svd.

Den centrala frågan, och den fråga som haverikommissionens utredning inte lyckats ge ett tillfredsställande svar på, enligt Forssberg, är varför Estonia vattenfylldes så snabbt.

Han anser att nya dykningar inte räcker för att ge svar.

Olof Forsberg krav på en bärgning ställer till det för regeringen. På fredag ska näringsminister Mona Sahlin ännu en gång möte representanter för de politiska partierna för att höra om de anser att en nu utredning behövs. Att nu generaldirektören för Statens Haverikommission går ut och medger brister i haveriutredningen komplicerar Estoniafrågan ytterligare. Och regeringen, med Mona Sahlin i spetsen, kan vänta sig en ny debatt kring den redan infekterade frågan om bärgning.

Claes Thunblad