Var fjärde på servicehus visar tecken på svält

NYHETER

Fem procent av de pensionärer som hemtjänsten kommer i kontakt med är undernärda. Bland de boende på servicehus visar var fjärde person tecken på svält. Bland äldre på sjukhem kan så många som varannan vara undernärd, skriver Norrköpings Tidningar.

Anledningarna till att många äldre äter för lite och drabbas av näringsbrist är flera. Främsta orsaken är sjukdom som ger illamående och/eller minskar aptiten. Stroke, hjärnblödning, demens, alzheimer och depression är vanliga sjukdomstillstånd hos svältande äldre, visar en kartläggning som Socialstyrelsen har gjort i Norrköping, Uppsala, Stockholm, Umeå och Stenungssund.

Undersökningen visar även att sociala och psykiska faktorer kan ligga bakom undernäring, som att man tycker att det är tråkigt att äta ensam.

Även ekonomin spelar in. Det är inte ovanligt att en matportion delas på två dagar eller att makar delar på en portion av ekonomiska skäl.

TT