Allt färre män i barnomsorgen

NYHETER

STOCKHOLM

Andelen män som arbetar i barnomsorgen har minskat kraftigt under det senaste decenniet, rapporterar Sveriges radios ekoredaktion.

I början av nittiotalet var tio procent av fritidspedagogerna eller förskollärarna män. Motsvarande siffra i dag är tre procent, enligt statistik som ekoredaktionen tagit fram i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB).

I dag arbetar omkring 5 000 män på landets förskolor, fritidshem och daghem, jämfört med cirka 15 000 för tio år sedan.

Även andelen män som utbildar sig till förskollärare eller fritidspedagoger har sjunkit i jämförelse med mitten av 1990-talet.

Enligt Dagens Eko har Socialstyrelsen och Skolverket lagt ned knappt tre miljoner kronor under senare hälften av 1990-talet för att uppmuntra män inom barnomsorgen att stanna kvar samt att försöka locka dit nya män.

TT