Männen flyr barnomsorgen

Skolverkets satning på att vända trenden har missyckats

NYHETER

Männen håller på att utrotas i barnomsorgen.

För tio år sedan var tio procent av fritidspedagogerna eller förskollärarna män. I dag är siffran nere på tre procent och flykten fortsätter.

Skolverket vädjar nu till Aftonbladets läsare att hjälpa till i kampen för fler män i barnomsorgen.

Skolverket är den myndighet som har ansvaret för tillsyn och uppföljning av den svenska barnomsorgen. En av de viktigaste uppgifterna är att försöka få in fler män i barnomsorgen. Under den senare hälften av 1990-talet har skolverket därför, tillsammans med socialstyrelsen, satsat nära tre miljoner för att få männen som arbetar inom barnomsorgen att stanna kvar och locka fler män dit.

Arbetet har misslyckats. Skolverkets överdirektör Eva Brandorf Helsing välkomnar därför tips från Aftonbladets nätläsare.

- Vi har tyvärr inget bra recept för att locka fler män till barnomsorgen. Det ska därför bli intressant att se vad folk själva tycker. Samtidigt kan det kanske ge en bild av svenskarnas attityd kring de här frågorna.

Från 15 000 till 5000

Enligt statistik som Statistiska centralbyrån tagit fram till Sveriges radios ekoredaktion har antalet män på landets förskolor, fritidshem och daghem minskat från 15 000 till 5 000 män under en tioårsperiod.

Och flykten fortsätter.

I genomsnitt lämnar tre män om dagen barnomsorgen och ansvariga fruktar nu att männen kommer att vara utrotade från barnomsorgen inom några år.

- Vi har framför allt två problem. Dels är det pedofildebatten. Så fort en man kramar om ett barn så får han ögonen på sig. Och dels är det lönerna. De män som vill göra stora pengar väljer inte barnomsorgen, säger Ursula Armbruster, undervisningsråd på Skolverket.

”Män rädda för att jobba med barn”

Överdirektör Eva Brandorf Helsing håller med i den analysen. De senaste årens pedofilskandaler, där manliga anställda begått övergrepp på barn som de varit anställda att ta hand om, har fått män att rygga tillbaka för tanken att arbeta med barn. Stundtals har debatten varit mycket het. En kvinnojour i södra Sverige krävde för en tid sedan att män skulle totalförbjudas inom barnomsorgen. De män som valt att stanna inom omsorgen startar nu därför nätverk för att stötta varandra.

- Barnomsorgen behöver fler män. Uppmärksamheten kring de här pedofilfallen har tyvärr gjort många män rädda ohc det är ett stort problem, säger Eva Brandorf Helsing.

Skolverket planerar nu en rad åtgärder för att fler män ska lockas att arbeta med barn.

- Det första vi får göra är att lyfta frågan i nätverket för skolomsorgsfrågor inom Skolverket. vi kan ha seminarier och aktualisera frågan hos våra elva lokalenheter runt om i landet, säger undervisningsråd Ursula Armbruster.

- Dessutom måste vi öka trycket på landets kommuner. De är de som ska anställa männen och ge dem skäliga löner. Att arbeta med barn håller på att bli en renodlat kvinnoyrke. Det vore djupt tagiskt, säger överdirektör Eva Brandorf Helsing.

Claes Thunblad