Schyman: Kvotera föräldraledigheten

”Jag kan tänka mig en uppdelning 50/50 eller 40/60”

NYHETER

Kvotera föräldraledigheten fullt ut. Total valfrihet leder aldrig till att männen väljer bort sitt arbete för att stanna hemma med barnen.

Det menar vänsterpartiledaren Gudrun Schyman som med sitt utspel vill sätta hårdare press på landets karlar.

- Barnens behov måste gå före föräldrarnas ekonomi, säger Gudrun Schyman till Aftonbladet.se.

Gudrun Schyman säger att hon inte ser några som helst hinder för tvinga de svenska männen att ta ut halva föräldraledigheten. Hon betonar dock att vänsterpartiet inte tagit ställning i frågan ännu, utan att detta är hennes privata funderingar.

- Att se till att männen stannar hemma med sina barn skulle vara en mycket viktig insats för jämnställdheten. Jag kan tänka mig en uppdelning 50/50 eller 40/60. Det viktiga är inte den exakta uppdelningen, utan att barnens behov kommer i första hand, säger vänsterpartiledaren.

Gudrun Schyman menar att en kvotering av föräldraledigheten skulle innebära ett lyft för båda könen.

- Som det ser ut i dag tappar många kvinnor mark på arbetsmarknaden då de stannar hemma med barnen. Men även männen skulle inse att det finns andra världen i livet än ekonomi, arbete och karriär.

Ska man tvinga männen att vara hemma halva föräldraledigheten?

- I dag har vi ett system som bygger på total valfrihet. Det fungerar inte.

Men detta är väl också en ekonomisk fråga för många barnfamiljer?

- Ska vi vänta på rättvisa löner så skulle det ta 150 år. Det viktiga är att vi väcker frågan om ekonomin ska styra våra liv, eller om det finns andra värden i livet.

Vänsterpartiet presenterade i dag en rad krav som de kommer att driva i budgetförhandlingarna med regeringen och miljöpartiet. Flera av kraven handlade om att förbättra situationen för landets kvinnor. Bland annat vill partiet höja garantinivån i föräldraförsäkringen från 60 till 120 kronor.

Vänstern föreslår även att ersättningstaket höjs så att fler pappor ska anse sig ha råd att stanna hemma med barnen.

Claes Thunblad