Det blir köer - i år också

Alla stora broar ska repareras

1 av 2 | Foto: BJÖRN TILLY
TUFFA TIDER I SOMMAR En vanlig syn under det varma halvåret är köerna på Essingeleden. I år blir det extra stökigt även på andra vägar i Stockholm. Förutom reparationen av Tranebergsbron ska även Drottningholmsbron och Nockebybron fräschas upp.
NYHETER

Essingeleden.

Tranebergsbron.

Drottningholmsbron.

Nockebybron.

Nu repareras alla stora broar i Stockholm - och bilisterna får räkna med en jobbig sommar med långa köer.

- Vi ska försöka störa trafiken så lite som möjligt, säger Hans Rode, chef för Vägverket i Stockholm.

Reparationerna på Essingeleden är ett säkert vårtecken som alltid ställer till problem för bilisterna.

I år tillkommer omfattande arbeten även på Nockebybron och Drottningholmsbron. Start i mitten av mars och klart i september. Man ska laga "potthål" och isolera om körbanan på båda broarna, ett körfält stängs av i taget.

Arbetet med nya Tranebergsbron fortskrider, även om jobbet just nu ligger nere i avvaktan på nya mätningar om varför spannet svänger.

Det var länge sedan det pågick så många stora vägarbeten i Stockholm samtidigt.

Lägg därtill det gigantiska projektet Södra länken, och alla förstår att det stundar tuffa tider.

Essingeleden färdig nästa år

I två månader fick bilarna köra ostört på Essingeleden, men måndag 19 mars startar årets arbeten.

Men håll ut.

Nästa år är Sveriges mest trafikintensiva led färdigreparerad för överskådlig framtid, ett år tidigare än planerat.

År 2003 knyts Essingeleden ihop med Södra länken. Då har körfälten ökats till fyra filer för att kunna ta hand om den ökade trafiken.

Där det i dag är är tre körfält blir det fyra, där det är två blir det tre. Någon utökning av den totala bredden blir det dock inte. I stället minskas körfälten med 50 centimeter.

Arbetena pågår till oktober

Arbetena på Essingeleden planeras att pågå till oktober, förra året höll man på ända fram till slutet av november.

De avsnitt som berörs är av- och påfarterna vid Årsta, sträckan från Stora Essingen över Essingebron och Fredhällsbron, påfarten från Drottningholmsvägen (riktning västerut), bron över Drottningholmsvägen, trafikplats Fredhäll och trafikplatsen vid Karlberg i höjd med Tomteboda postterminal.

Fogar ska bytas ut, pelare repareras, bron breddas över Drottningholmsvägen för att utöka antalet körfält, vägbanor omisoleras för att få bort "potthål".

De arbeten som är mest störande ska vara färdiga i mitten av augusti.

Sven-Anders Eriksson