Allt fler unga döms för grova brott

”Samhället har misslyckats i sina insatser”

NYHETER

Antalet unga som döms till sluten ungdomsvård för grova brott ökar kraftigt. Mellan 1999 och 2000 ökade antalet intagna med 78 procent. Samtidigt blir brottsligheten allt grövre.

- Samhället har misslyckats i sina insatser. Det handlar till stor del om invandrarungdomar som vi inte lyckats hjälpa, säger Sture Korpi, generaldirektör vid statens institutionsstyrelse till Aftonbladet.se.

Sture Korpi riktar i första hand sin kritik mot socialtjänsten och mot sin egen myndighet, Statens institutionsstyrelse, SiS. Han utgår från tre rapporter från SiS som publiceras inom kort.

- Vi måste hitta nya arbetsmetoder. Det är inte så att vi inte har gjort någonting, utan snarare om att vi gjort fel, säger han.

60-tal dömda till sluten ungdomsvård

I dag är ett 60-tal ungdomar dömda till sluten ungdomsvård och är intagna vid SiS ungdomshem. De som döms till sluten ungdomsvård har vanligen begått mycket grova brott. Nio av tio avtjänar straff för brott med våldsinslag, 60 procent har begått rån, 40 procent avtjänar straff för misshandel. Andelen 15- och 16-åringar har ökat från 16 procent till 22 procent under ett år.

Två tredjedelar har utländsk bakgrund

Två tredjedelar är pojkar med utländsk bakgrund.

- Min bedömning är att det kommer att krävas 75 platser för de här ungdomarna i slutet av året, säger Sture Korpi.

- De här killarna sysslar med mycket avancerad kriminalitet. De flesta tampas dessutom med ett tungt missbruk och många har psykiska störningar som bottnar i deras bakgrund.

Vilka insatser behövs för att komma tillrätta med problemen?

- Som det är i dag spretar samhällets insatser åt alla håll. Vi måste samordna våra ansträngningar. Socialtjänst, SiS och psykiatrin måste samarbeta bättre än vi gör i dag.

Finns det något hopp för de här ungdomarna?

- Definitivt. De är påverkbara, men det krävs ordentliga insatser.

Vad sägs om värstingseglatser?

- De fyller säkert sitt syfte, men är ju ämnade för väldigt få.

Kritiker kan tycka att samhället behandlar dessa kriminella med silkeshandskar?

- De här ungdomarna behöver bättre stöd, inte hårdare straff. En viktig insats är att skapa länkar till familjen. Även kontakten med en alkoholiserad far kan betyda mycket för de här killarna, säger Sture Korpi.

När möjligheten att döma ungdomar till sluten ungdomsvård infördes 1999 avsattes tio platser. Platserna var avsedda för ungdomar i åldern 14-17 år, som tidigare dömdes till fängelse.

Straffets längd är från fjorton dagar upp till fyra år.

Claes Thunblad