100-tals permitteras på svenska slakterier

Mul- och klövsjukan tvingar anställda ta ledigt utan lön

NYHETER

Hundratals anställda på Swedish Meats slakterier varslas om permittering efter restriktionerna mot mul- och klövsjuka.

Utan lön.

– Det är ett hårt slag för dem som kommer i kläm men reglerna måste följas, säger Bengt Gustafsson, informationschef på Swedish Meats i Skara till Aftonbladets nätupplaga.

Orsaken bakom permitteringarna är den pågående epidemin med mul- och klövsjuka som sprider sig i Storbritannien. För att förhindra att den mycket smittsamma sjukdomen sprider sig har restriktioner införts. En av dessa är att slakteribilar ska desinficeras:

– Vi kan inte leverera lika mycket djur till slakterierna eftersom varje bil måste desinficeras. Vi får övertalig personal eftersom man inte får in tillräckligt med djur, säger Stefan Claesson, informatör på Swedish Meats.

Företaget vill permittera utan lön, något de menar är en nödvändighet.

”Till följd av myndighetsbeslut

– Det stämmer. Eftersom detta gäller permittering till följd av ett myndighetsbeslut, det vill säga Jordbruksverket så gäller de reglerna och de måste följas, säger Bengt Gustafsson.

I normala fall vid till exempel minskad orderingång så utgår permitteringslön. Men detta beslut frångår den principen eftersom det anses att företaget inte kan planera för den här typen av produktionsstörningar.

Svenska Livsmedelsarbetareförbundet motsätter sig beslutet. Förbundet anser att personalen i stället ska utbildas eller permitteras med lön.

Förhandlingar strandade i dag

Förhandlingar pågick i dag mellan företaget och facket på de åtta orter där företaget har slakterier. Förhandlingarna strandade och återupptas på måndag, då på central nivå.

Friställningarna som diskuteras är tillfälliga under någon eller några dagar i veckan de närmaste veckorna.

På måndagen beslutas exakt hur många personer som berörs av permitteringarna.

– Det kan röra sig om flera hundra personer. Vi i strävar efter att få in så mycket slakt som möjligt nästa vecka och prioritera gårdar med mycket djur.

Tycker du att företaget tar sitt ansvar?

– Företaget tar sitt ansvar genom att följa de regler som finns. Det finns olika möjligheter att parera detta genom till exempel övertidskompensation eller genom ta ut semester, säger Bengt Gustafsson.

Annika Sohlander