Vanvårdade djur hos sälfilmaren

Norske Odd Lindberg: Det är inte mina kor

1 av 2
NYHETER

Polisen har anmält misskötta kor hos sälfilmaren Odd Lindberg.

Kommunens djurskyddsinspektör har utfärdat ett föreläggande.

Men Odd Lindberg vill inte kännas vid kossorna och vägrar att berätta vem som äger dem.

Odd Lindberg var tidigare sälfångstinspektör i sitt gamla hemland Norge. Efter sina larm om sälslakten tvingades han i landsflykt och har fått skyddad identitet i Sverige.

Sedan dess har han deltagit aktivt i debatten kring djurhållning i Europa och profilerat sig som djurvän.

Det kommer därför som en överraskning att misskötseln av de kor han hyst har blivit ett ärende för kommunens djurskyddsinspektör. Anmälan kom från polisen.

"De tillhör en bekant"

- Det var uppenbara brister i djurhållningen som måste åtgärdas, säger djurskyddsinspektören.

Enligt det föreläggande som djurskyddsinspektören skrev på plats var de smutsiga korna magra, saknade vatten och en torr och vindskyddad plats.

En av dem var halt på grund av en misskött klöv och de fick sitt foder utslängt på ett tjockt lager av gödsel som helt täckte den lilla rastgård de stod i.

Men Odd Lindberg vill inte kännas vid korna. Han säger att de tillhör en bekant till honom men vill inte avslöja vem.

- Jag äger inte djuren. Ägaren hämtade dem direkt efter föreläggandet från kommunen och slaktade dem hemma på sin gård, säger han.

Myndigheter jagar köttet

Svenska myndigheter är dock mycket noga med att kartlägga var djuren hör hemma och vart köttet tar vägen efter slakt. Odd Lindberg har därför anmodats att avslöja vem som äger djuren eller skicka in ett intyg på att de slaktats, och var.

- Annars måste jag kontakta Jordbruksverket och anmäla att det finns oidentifierade kor, eller kött från dem, i omlopp, säger djurskyddsinspektören.

Odd Lindberg och hans närstående har skyddad identitet.

Vi har därför valt att inte avslöja namnet på gården där han bor eller namnen på de kommunala tjänstemän som handlägger ärendet.

Norges mest hatade man

Olle Castelius