”Drick alkohol - och lev längre”

Ny tysk undersökning: Måttliga mängder bra för hjärtat

NYHETER

Drick alkohol och lev längre.

Måttligt drickande dämpar inflammationer som orsakar hjärtsjukdomar, visar en ny tysk undersökning.

- Men en rask promenad har större effekt, säger Gunnar Ågren, Folkhälsoinstitutets generaldirektör.

I dag presenterar medicintidskriften Lancet ännu en undersökning som visar att alkohol i måttliga mängder är bra för hjärtat.

Knappt ett par tusen män och kvinnor från västra Tyskland har ingått i undersökningen. Under en vecka analyserade forskarna hur alkohol påverkade nivån på de ämnen som signalerar hjärt- och kärlsjukdomar.

De som drack måttligt hade lägre nivåer än absolutister och stordrickare.

"Populära slutsatser"

Men Gunnar Ågren är skeptisk.

- Det är överreklamerade resultat. Minst lika många undersökningar saknar sambandet mellan måttlighetsdrickande och minskad risk för hjärtsjukdomar.

- Det är populära slutsatser men knappast ett sätt att minska hjärt-kärldödligheten hos svenska folket.

Enligt undersökningen var sambandet tydligast hos män. Även detta kan ha en enkel förklaring, enligt Gunnar Ågren.

- Männen får hjärtinfarkter tio år tidigare än kvinnor. Kvinnor har lättare att få leverskador vilket gör det ännu svårare att se några positiva effekter.

Elisabeth Lindham