Ringholm får ge sig - steg för steg

Höginkomst- tagare i lyxvillor tjänar på nya skatteregeln

NYHETER

Finansminister Bosse Ringholm kämpar en ojämn kamp.

Han försöker behålla nivån på fastighetsskatten.

Men tvingas ändå retirera steg för steg.

Ett hushåll ska betala högst fem procent av inkomsten i fastighetsskatt. Regeln omfattar omkring 150 000 personer och gäller från 1 januari i år enligt ett nytt förslag från regeringen.

Foto: BJÖRN ELGSTRAND
HUSVILL MINISTER Bosse Ringholm tvingas till reträtt om fastighetsskatten - igen. Nya femprocentsregeln som skulle hjälpa familjer med låga inkomster kommer nu att gynna höginkomsttagare med villor värda minst tre miljoner.

I går presenterade Bosse Ringholm det sedan länge aviserade förslaget om begränsningar av fastighetsskatten. Den ska hjälpa familjer med låga inkomster att bo kvar i sina hus. Även om de bor i områden där taxeringsvärdena rakade i höjden vid årsskiftet.

Men enligt förslaget kan hushåll med inkomster upp till 60 000 kronor i månaden få hjälp av begränsningsregeln. Förutsättningen är att de bor i ett hus som är taxerat till minst tre miljoner kronor.

Obekväm sits för Ringholm

Höginkomsttagare i lyxkåkar är knappast den grupp man trodde Ringholm månade mest om. Men överraskningarnas tid är inte förbi.

Över huvud taget är Bosse Ringholms sits när det gäller fastighetsskatten ganska obekväm. Han tvingas retirera steg för steg.

1990-talet inleddes med en serie höjningar av fastighetsskatten. 1996 nådde den sin hittills högsta nivå: 1,7 procent av taxeringsvärdet.

1997 kom första reträtten. Då frystes taxeringsvärdena. Frysningen upphörde först i år.

1998 var det dags för nästa återtåg. Fastighetsskatten sänktes till 1,5 procent.

I år togs flera snabba steg bakåt. Skatten sänktes till 1,2 procent. Trots att taxeringsvärdena återgick till sin rätta nivå, tre fjärdedelar av marknadsvärdet, ledde det till att skatten på hälften av alla småhus sänktes jämfört med förra året.

Dessutom införs den nya begränsningsregeln. Den är det hittills klaraste beviset för regeringens ojämna kamp.

I Sverige är en skatt, den statliga inkomstskatten, helt inkomstrelaterad. Kommunalskatten och förmögenhetsskatten har vissa inslag av den typen. Men i stort sett är de generella liksom moms och punktskatter.

När kommer nästa reträtt?

Nu blir också fastighetsskatten beroende av inkomst. Det krånglar inte bara till systemet rejält. Det är framför allt ett bevis för att regeringen insett att alla inte kan betala den utan att konsekvenserna blir förödande. Att med ekonomiska medel tvinga folk att flytta ger garanterat inga röster.

Den intressanta frågan är när nästa reträtt kommer. Nästa år eller året därpå?

Vad menas med fastighet?

Den där man är folkbokförd, alltså inte sommarstugan.

Vad menas med hushåll?

Gifta, sammanboende och barn under 18 år.

Vad räknas in i hushållets sammanlagda inkomster?

Samtliga beskattningsbara inkomster, alltså även sommarjobbande barns. Kapitalinkomster, exempelvis räntor, som överstiger skuldräntorna. Och 15 procent av hushållets beskattningsbara förmögenhet (fribeloppet är en miljon för ensamstående och 1,5 för sammanboende).

Från förmögenhetssumman frånräknas dock den del av taxeringsvärdet som understiger tre miljoner.

Omfattas alla fastigheter av begränsningen?

Nej. Fastigheter med ett taxeringsvärde på högst 230 000 kronor omfattas inte. De med taxeringsvärde över tre miljoner omfattas delvis. På taxeringsvärden över tre miljoner betalas full skatt, 1,2 procent.

Fattigpensionär spar 496 kronor

Lena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM