Estoniabevis slängdes bort

Viktiga delar från bogvisiret kastades i havet

NYHETER

Bärgade delar av Estonias bogvisir undersöktes aldrig.

De viktiga bitarna kastades tillbaka i havet.

- De var för stora för att passa in i transportlådan, säger Gustav Hanuliak, dykrådgivare under utredningen.

Foto: URBAN ANDERSSON
BITAR KASTADES I HAVET Estonias bogvisir hittades två kilometer från det sjunkna fartyget. Enligt nya uppgifter från dykrådgivaren undersöktes aldrig tiotalet bitar från bogvisiret utan kastades tillbaka i havet.

Gustav Hanuliak var dykrådgivare åt Sjöfartsverkets chefsutredare Johan Fransson. Han tillbringade sammanlagt sex veckor på haveriplatsen. Han har tidigare avböjt att ge intervjuer om dykningarna.

I en intervju i Svenska Dagbladet avslöjar Hanuliak tidigare okända detaljer från om den internationella haverikommissionens dykningar i december 1994.

Enligt Gustav Hanuliak var arbetet på katastrofplatsen mycket dåligt organiserat och få visste vad som egentligen pågick.

Dykarna tog upp "några tiotals stycken" delar från hydrauliken till Estonias bogvisir. Men de flesta undersöktes aldrig.

"Bitarna var för stora "

- Så vitt jag vet registrerades eller utvärderades aldrig ungefär tre fjärdedelar av alla bitar. Att de var för stora för att passa in i transportlådan som skickades till Sverige med helikoptern var den enda anledningen, säger Gustav Hanuliak till SvD.

Hanuliak är övertygad om att svaret på varför Estonia sjönk ligger i de dåliga svetsningarna kring de hydraliska cylindrarna vid bogvisiret.

- Hade vi haft de här viktiga delarna i dag, skulle det med stor sannolikhet gå mycket lättare att tillbakavisa många spekulationer.

Den ansvarige för beslutet har tidigare medgett liknande uppgifter. Den gången handlade det om det så kallade atlantlåsets halvmeterlånga bult som var för tung för helikoptern. Även bulten kastades i havet.

Mona Sahlin vill inte kommentera

Kent Härstedt, överlevande från Estonia, och riksdagsman (s) suckar tungt när Aftonbladet informerar honom om de nya uppgifterna.

- Det är anmärkningsvärda uppgifter som nu gång på gång kommer fram och som urholkar trovärdigheten i haverikommissionens rapport. Det understryker behovet av en ny internationell, oberoende och professionell utredning.

- Intressantast med det som kommit fram det senaste dagarna är att uppgifterna kommer från människor som varit involverade i haveriutredningen.

Ansvariga statsrådet Mona Sahlin ville i natt inte kommentera Gustav Hanuliaks avslöjande.

Riksdagspartierna diskuterar Estonia på fredag

Jens Kärrman