IT-undret står stilla

Strömavbrottet slog ut jobben för 35 000 i Kista

NYHETER

Det svenska IT-undret står stilla.

Kista, Sveriges Silicon Valley, är utan ström.

- Våra 11 500 anställda i Kista stannar hemma i dag, säger Pär Altan, Ericssons presschef.

Foto: BJÖRN WANHATALO
LÄGGER NER ARBETET Ericsson är ett av 700 företag i Kista som drabbas av elavbrottet. De 11 500 anställda kan inte ens gå till jobbet i dag. Även på storföretag som Nokia och Tele 2/Comviq går man på sparlåga i dag. – Men vi kan fortfarande att prata i telefon. Vi är inte fullt så beroende av datorer, säger Tele 2/Comviq presschef Maria Rydberg.

Kista är navet i det svenska IT-undret, hyllat i internationell affärspress som Europas svar på Silicon Valley.

I dag är det mörkt i Kista. Kabelbrottet på Järvafältet har slagit ut strömmen hos de 700 företag, med totalt 35 000 anställda, som finns inom en radie på några hundra meter.

Företagen drivs med reservkraft från dieselaggregat. Men reservströmmen räcker inte för att hålla datorkapaciteten i gång.

Den största arbetsgivaren Ericsson, med 11 500 anställda, lägger ner verksamheten i Kista helt i dag.

- Vi har informerat våra anställda om att de inte kan komma till sina arbeten i dag. De får försöka jobba hemma, eller så försöker vi omdirigera personal till något annat av våra kontor i Stockholmstrakten, säger Pär Altan.

Inleder med stormöte

Hos flera andra stora företag går verksamheten på sparlåga i dag. Nokia och Tele2/Comviq, med 300 respektive 600 anställda, inleder arbetsdagen med ett stormöte för all personal.

- En del kommer att få åka hem igen och arbeta därifrån. Däremot är det naturligtvis möjligt att genomföra internmöten och liknande, säger Thomas Jönsson, Nokias presschef i Sverige.

Tele2/Comviq har valt en liknande lösning.

- Det går fortfarande att prata i telefon. En stor del av vår verksamhet baserar sig på kundkontakter. Vi är inte fullt så beroende av datorer som andra härute, men visst är det många som kommer att tvingas åka hem, säger presschefen Maria Rydberg."

"Projekt kommer att ligga nere"

Datatrafiken i resten av Sverige påverkas däremot inte av ett nedsläckt Kista.

- Vi har vidtagit många säkerhetsåtgärder för att trygga IT-samhället. Tillsammans med branschen la vi ner väldigt mycket av systemen i bergrum och vi skaffade fram mycket reservkraft och reservbasstationer, säger Jan Freese, som var ordförande i regeringens millenniedelegation.

- Däremot är de ekonomiska konsekvenserna av strömavbrottet omöjliga att överblicka. Företagen kommer att göra färre affärer och projekt kommer att ligga nere.

Jens Kärrman