Östrogenbrist skadligt för hjärnan

NYHETER

Brist på östrogen kan skada hjärnan och utveckla abnormiteter i hjärnan. Främst skadas de delar av hjärnan som styr viktiga intellektella och känslomässiga funktioner.

Det har inte tidigare varit känt att östrogenet haft så central roll i hjärnans utveckling. Men ett forskarlag vid Novum forskningsby, Karolinska Institutet, i Huddinge, har genom experiment med möss kunnat bevisa hormonets betydelse.

Under ledning av professor Jan-Åke Gustafsson framställdes möss som saknade en av de två kända receptorerna (mottagarämnena) för östrogen genom att på genetisk väg slå ut den gen som producerar receptorn.

- Vi trodde inte själva våra ögon när vi såg de förödande effekterna, berättar Jan-Åke Gustafsson för Svenska Dagbladet.

Skador och abnormiteter i hjärnan

De transgena djuren, alltså de som saknade receptorn, fick svåra skador och abnormiteter i hjärnan, som tidigare inte varit kända. Redan då mössen var foster utvecklades skadorna och blev sedan värre ju äldre mössen blev.

I hjärnbarken saknades ”riktiga” celler som ersatts av andra typer av hjärnceller som inte kunde överföra livsviktiga signaler i hjärnan. I det limbiska systemet saknades också nervceller som styr det autonoma, självständiga nervsystemet.

Celldöden spred sig

Ju äldre mössen blev desto mer spreds denna celldöd till andra delar av hjärnan. Speciellt drabbades den delen av hjärnan som spelar en central roll vid uppkomsten av Parkinsons sjukdom och Alzheimer.

Det är en omtvistad och het debattfråga om östrogenet skyddar kvinnor från att drabbas av Alzheimer. Enligt Jan-Åke Gustafssons teori är det bara en av de två östrogen-receptorerna som står för uppkomsten av tumörer i bröst och livmoder, A-receptorn. Den andra receptorn, B-receptorn, ger skydd mot benskörhet, hjärtsjukdomar, förstörelse av hjärnceller och annan påverkan av hjärnan.

Utvecklar ny typ av östrogen

Novumforskarna, som är ledande i världen på östrogenforskning, ska nu tillsammans med bioteknikföretaget KaroBio försöka ta fram en speciell typ av östrogen som bara innehåller B-receptorn för att ta bort riskerna för att drabbas av cancer vid en östrogenbehandling.

Cecilie Frödén