Säkerheten på färjor underkänns

Var femte undersökt fartyg har bristande brandsäkerhet

NYHETER

Flera båtar som trafikerar Sverige är usla ur brandsäkerhetssynpunkt.

"Queen of Scandinavia" som bland annat går på Helsingborg, får en nolla i betyg av danska sjöfartsmyndigheter.

I september förra året genomförde danska Sjöfartsstyrelsen en oförberedd inspektion ombord på 44 danskregistrerade passagerarfartyg.

Danska Jyllandsposten berättar i dag att vart femte fartyg, 9 av 44 kontrollerade, fick underkänt i fråga om brandsäkerheten.

Något som är allvarligt, inte minst med tanke på att resultatet är sämre än när en motsvarande inspektion gjordes för två år sedan.

Ett av de kritiserade fartygen är "Queen of Scandinavia", som trafikerar Köpenhamn-Helsingborg-Oslo.

"Queen", som ägs av rederiet DFDS, får betyget 0 av de danska myndigheterna.

Blev oense med fartygets ledning

Enligt Lars-Göran Toftefors, marknadsdirektör på DFDS i Göteborg, beror det dåliga resultatet på att inspektörerna blev oense med fartygets ledning när "Queen" skulle kontrolleras.

- Man kan bedriva en inspektion olika långt, och ska man simulera att det är 100 procent skarpt läge hela tiden så kan det finnas risk för personalens säkerhet. Jag vill minnas att det låg någon sådan diskussion bakom, säger Toftefors till Aftonbladets internetupplaga.

- Skulle det vara minsta tveksamhet vad gäller säkerheten ombord så skulle inte de danska myndigheterna låta båten segla, tillägger han.

Anmärkningar på brandsäkerheten

Förutom "Queen of Scandinavia" får Scandlines "Hamlet" som trafikerar Öresund, anmärkningar på brandsäkerheten.

Enligt den danska Sjöfartsstyrelsen sattes rökdykarna på "Hamlet" in för sent.

Rollfördelningen ombord var oklar, och inte heller visste personalen var de skulle leta efter personer vid en brand ombord, anser Sjöfartsstyrelsen.

De danska myndigheterna ser allvarligt på fartygets dåliga säkerhet, och kallar resultatet "otillfredsställande".

- Det är många fel som kan tyckas vara små var för sig, men som vid en verklig brand kan skapa allvarliga problem, säger överskeppsingenjör Ib Mathiesen på Sjöfartsstyrelsen till Jyllandsposten.

En av de allvarligare fartygsolyckorna i norra Europa inträffade när ”Scandinavian star” brann i april 1990. 158 människor omkom i katastrofen.

Maria Saving

ARTIKELN HANDLAR OM