Rosengren hotar dåliga elbolag

”De kan få sina nät tvångs- förvaltade”

NYHETER

Nätbolag som inte sköter sin säkerhet kan komma att få sina nät tvångsförvaltade, uppger näringsminister Björn Rosengren.

- Det som hänt är en mycket handfast signal till elbolagen om att de måste se över sina säkerhetssystem, säger han till TT.

Foto: PETER KJELLERÅS
- Det som hänt i Rinkeby och Tensta är naturligtvis oacceptabelt, säger näringsminister Björn Rosengren. Det går inte att nonchalera den här typen av frågor ock hoppas att allt går väl tills man hinner åtgärda kända säkerhetsbrister. Om nätbolagen sköter sig illa kan man tvångsförvalta näten.

Även om inte elavbrottet i nordvästra Stockholm var det största i Sverige så pekar det ändå på en mycket allvarlig brist: Några avbrunna kablar släckte inte bara lamporna och värmen för 50 000 stockholmare. Avbrottet innebar också att några av landets viktigaste industrier fick allvarliga produktionsproblem.

Enligt näringsminister Björn Rosengren är elavbrottet i Stockholm ytterligare en väckarklocka för elbolagen.

- Det som hänt i Rinkeby och Tensta är naturligtvis oacceptabelt. Det går inte att nonchalera den här typen av frågor och hoppas att allt går väl tills man hinner åtgärda kända säkerhetsbrister någon gång i framtiden, säger han till TT.

Tvångsförvaltning?

Näringsministern har tillsatt en utredning, ledd av förre energiministern Jörgen Andersson, som bland annat skall utreda nätbolagens verksamhet och elsäkerheten.

- Utredningen kommer att diskutera frågor som till exempel att om nätbolagen sköter sig illa så kan man tvångsförvalta näten, säger Björn Rosengren.

Det svenska samhället satsar varje år cirka två miljarder kronor på att höja säkerheten, men större delen av pengarna går fortfarande till saker som är kopplade till den gamla hotbilden om krig, till exempel skyddsrum.

Enmansutredaren Åke Pettersson, centerns förre partisekreterare, lägger i maj fram Sårbarhets- och säkerhetsutredningen där han bland annat föreslår att de pengarna styrs om till att skydda infrastrukturen.

Ökad sårbarhet

- Vi kommer att presentera ett nytt system för säkerhet i det svenska samhället och där får skyddet av infrastrukturen en väldigt stark tyngdpunkt, bekräftar han för TT.

- Vi har ett omfattande system för civil beredskap som är kopplat till ett yttre hot mot Sverige, men den hotbilden har avtagit kraftigt under senare år.

- Samtidigt har sårbarheten, av helt andra skäl, ökat i det civila samhället. Framför allt vad gäller den tekniska infrastrukturen; tele-, el- och IT-systemen, men också betalsystemen, säger Åke Pettersson.

Säkerheten kring infrastrukturen togs så sent som i förra veckan upp i en säkerhetspolitisk rapport från försvarsberedningen.

- Landet kan till stora delar slås ut av olika aktörer och på sätt som vi hittills inte funderat på, säger försvarsutskottsledamoten Håkan Juholt (s).

Militära hot

Ericsson var bara ett av många teknikföretag i Kistaområdet som drabbats. 11 500 anställda åkte inte till sitt vanliga jobb på måndagen. En del jobbade hemma medan andra fick hoppa in på arbetsplatser i Stockholmsområdet som hade ström.

De stora dagstidningarna, som har sina tryckerier i det strömlösa området, drabbades också av stora problem.

TT: Är det acceptabelt att viktiga delar av den svenska industrin kan slås ut på det här sättet?

- Det är en realitet. Skyddet av infrastrukturen har varit eftersatt, säger Håkan Juholt.

Björn Ewenfeldt/TT