Östros föreslår ökade anslag till humaniora

NYHETER

Nu kan det vara slut med överfulla klassrum och för få undervisningstimmar för studenterna inom humaniora.

Utbildningsminister Thomas Östros föreslår 200 miljoner extra i vårbudgeten.

De 200 miljoner kronorna som utbildningsministern vill se i vårbudgeten skulle förstärka utbildningens kvalitet, skriver han på DN Debatt i dag.

Satsningarna ska göras på utbildningar inom samhällsvetenskap, juridik, humaniora och teologi.

- Ökade resurser möjliggör fler undervisningstimmar, i mindre grupper och med fler lärare. Det gör också att den nödvändiga pedagogiska förnyelsen kan ges ökad kraft.

Thomas Östros skriver att dåvarande utbildningsminister Per Unckels avreglering av högskolan på 1990-talet orsakade ett miljardunderskott.

- Antalet studenter ökade kraftigt utan motsvarande resurstillskott, framförallt inom humaniora och samhällsvetenskap vid de stora universiteten, skriver Östros i DN.

Ska motverkar social snedrekrytering

De 200 miljoner kronorna som nu föreslås innebär en höjning av resurserna med sju procent per student, enligt utbildningsministern.

Avsikten med tillskottet är också att motverka den sociala snedrekryteringen till högskolor och universitet.

Thomas Östros grundar sitt förslag på regeringens utredare Ingemar Lind, som anser att resursskillnaderna mellan olika utbildningsområden är för stora.

”Efterlängtad reform”

Lind föreslog därför en höjning av reurserna till humaniora och samhällsvetenskap, enligt utbildningsministern.

- Jag vågar påstå att denna reform är efterlängtad bland studenter och lärare, skriver Östros.

Maria Saving