Var sjätte svensk tror på spöken

Stor öppenhet för paranormala fenomen bland unga

NYHETER

Var sjätte svensk tror på spöken. Samtidigt är förtroendet för naturvetenskapen starkt. Det visar en doktorsavhandling vid Uppsala universitet.

Foto: Caroline Gustavsson
Tron på spöken är inte död – bland unga svenskar tror var sjätte på spöken.

Ju yngre man är desto större är öppenheten för paranormala fenomen. Samma människor har samtidigt uttryckt en stor tilltro till de vetenskapliga framsteg som gjorts de senaste tio åren.

– Många som upplever paranormala saker försöker inte heller förklara det vetenskapligt, utan är mer intresserade av vad det betyder. Kanske har man upplevt att man får besök av en död anhörig, då ser man det ofta som ett tecken på att det finns ett liv efter detta, säger teologen Sven-Eric Morhed som undersökt tron på paranormala fenomen till Nya Dagen.

Tron på Gud ökar

2 000 svenskar i åldrarna 16–74 år och 20 bandade djupintervjuer ligger till grund för hans doktorsavhandling.

Där visar sig också att tron på Gud, horoskop och maskotar ökar. Sven-Eric Morheds slutsats är att andelen övertygade inte har blivit fler. Däremot har andelen skeptiska/negativa blivit färre sedan en liknande livsåskådningsundersökning 1996. Öppenhet inför paranormala händelser har ökat.

– Allt prat om det massiva intresset i vårt samhälle för religiösa upplevelser är överdrivet. Men vi är ett samhälle i förändring, det händer så mycket saker hela tiden och vi översköljs med information. Människor blir trötta på ett alltför rationellt sätt att tänka, för det svarar inte mot våra erfarenheter av verkligheten, säger Sven-Eric Morhed till tidningen.

Andliga upplevelser inget man talar om

Något som också kommit fram i Sven-Eric Morheds undersökning är att man sällan talar om de andliga upplevelser man varit med om. Några berättade om att de varit med om saker som väckt bävan och skrämt dem. Det var inte den typen av upplevelser som de sökt.

– En kvinna hade till exempel en förmåga till ett sjätte sinne. Hon kunde se otäcka saker flasha förbi som en blixt, ibland återkom det efter en tid. Och det var ofta människor som skulle dö, upplevelser hon tyckte var obehagliga. Dessutom gjorde de ingen nytta, de bara hände henne, berättar Sven-Eric Morhed.

Spökfakta

Cecilie Frödén