Mul- och klövsjukan nu på kontinenten

Första bekräftade fallet i Frankrike

NYHETER

Mul- och klövsjukan har nu spritt sig från Storbritannien till fastlandet. Det första fallet av den fruktade sjukdomen på kontinenten bekräftades på tisdagen av Frankrikes jordbruksminister.

Nu är risken stor att smittan sprids till hela landet.

Tidigare har man misstänkt fall av mul- och klövsjukan i Frankrike, men har då varit just bara misstankar. Denna gång har det blivit bekräftat att en gård i departementet Mayenne i nordvästra Frankrike drabbats.

Sex djur från gården visade sig vara smittade och slaktades natten till tisdagen. Kadavren kommer att brännas senare under dagen.

Risken är nu stor att smittan sprider sig till resten av landet.

Djur från Storbritannien i granngården

Hur smittan uppstått är ännu oklart. Men mitt emot den gård som nu drabbats ligger ett lantbruk som i början av mars fick slakta ut djur som hade importerats från Storbritannien där mul- och klövsjukan först bröt ut.

20 000 djur har importerats från Storbritannien innan sjukdomen konstaterades. Djuren spreds sedan till drygt 20 distrikt runt om i Frankrike. Flera av djuren var smittbärare, enligt den franska jordbruksministern.

Tre kilometer bred säkerhetszon

Den nu drabbade gården är satt i karantän i en tre kilometer bred säkerhetszon och inom en mil runt gården är all aktivitet starkt begränsad.

Hela besättningen på 114 nötkreatur slaktades natten till tisdagen och skulle brännas under dagen.

När de första franska gårdarna sattes i karantän för ett par veckor sedan sade hälsovårdsminister Bernard Koucher att det vore ''ett mirakel'' om Frankrike inte också drabbades. Jordbruksminister Jean Glavany är inte heller särskilt optimistisk inför utvecklingen de kommande dagarna och veckorna:

”Fruktar fler fall”

- Jag fruktar att det finns fler fall, samtidigt som jag gör vad som står i min makt för att begränsa spridningen, sade han.

Myndigheterna utesluter inte att det finns andra djur som för tillfället håller på att utveckla sjukdomen. Under dagen rapporterades det också om tre misstänkta fall öster om Paris.

Viruset är ytterst smittsamt och sprids lätt via luften. Vid gynnsam vind kan det utan problem ta sig över Engelska kanalen. Hälsovårdsmyndigheterna är därför mycket uppmärksamma på vindförhållandena för att se i vilken riktning smittan eventuellt sprider sig.

Illegal handel

Ett annat problem är den illegala handeln med djur. I regionen Vienne i mellersta Frankrike greps i förra veckan en kreaturshandlare, misstänkt för att illegalt ha importerat 300 brittiska får. Ett hundratal av djuren har ännu inte kunnat spåras.

När EU införde importstopp den 21 februari hade 20 000 brittiska får nyligen importerats till Frankrike och ytterligare 30 000 franska djur förmodades ha varit i kontakt med de brittiska. Hittills har 40 000 av djuren ''i riskzonen'' avlivats.

De franska myndigheterna förbjöd för ett par veckor sedan också alla djurtransporter i landet, utom direkttransporter till slakterierna.

Kreaturshandlarna demonstrerade

De franska kreaturshandlarna, som efter både galna ko-sjukan och nu mul- och klövsjukan börjar få rejäla svårigheter, demonstrerade på tisdagen i Lille. De krävde ekonomisk hjälp från regeringen.

Mot bakgrund av europeiska jordbrukets stora problem på sistone skulle jordbruksminister Glavany och utrikesminister Hubert Védrine träffa sina tyska kolleger Renate Künast och Joschka Fischer på tisdagskvällen i Paris. Ministrarna skulle diskutera förändringar i EU:s jordbrukspolitik och försöka utjämna meningsskiljaktigheterna länderna emellan.

Krismöte i verinärkommittén

EU:s veterinärkommitté satt på tisdagskvällen i krismöte i Bryssel.Den uppges ha beslutat att inga franska kreatur som kan vara bärare av mul- och klövsjuka får exporteras. Likaså förbjuds export av mjölk, kött och köttprodukter från de båda franska regioner där smitta konstaterats.

I Storbritannien försökte premiärminister Tony Blair dämpa landsbygdsbefolkningens vrede över den till synes ohejdbara mul- och klövsjukan och dess återverkningar. Under dagen steg antalet konstaterade fall till 200, men Tony Blair lät hälsa att de drabbade ska få alla resurser som behövs.

Den brittiska köttindustrin beräknar att exportstoppet kostar motsvarande 116 miljoner kronor i veckan. Sedan allmänheten i praktiken bannlysts från landsbygden börjar också hotellägare och krögare bli nervösa.

Italien nästa?

Även Italien befaras ha nåtts av mul- och klövsjukan. På en egendom i Abruzzerna misstänks nyligen importerade får ha drabbats. Besked väntas under onsdagen.

Norge har infört totalförbud för import av jordbruksprodukter från Frankrike. Norska jordbruksdepartementet rapporteras även överväga förbud för sådana varor från samtliga EU- och EES-länder.

Liknande reaktioner rapporterades från flera länder: Polen meddelade att inga franska kreatur släpps in i landet och de inhemska kreaturstransporterna begränsas kraftigt. Spanien stoppade all införsel av kreatur från Frankrike medan Schweiz stängde sina gränser för kreatursimport från hela EU.

Cecilie Frödén, Torun Börtz/TT