Lättast skattefuska i Stockholm

RSV: 85 procent av avdragen är felaktiga

NYHETER

Det är enkelt att klara sig undan med felaktiga skatteavdrag.

Allra enklast är det i Stockholm, där flest deklarationer i landet godkänns.

- Det är oacceptabelt, säger Lennart Wittberg på Riksskatteverket.

Enligt en sammanställning gjord av Riksskatteverket, RSV, lever skattefuskarna farligast i Växjö-regionen.

Där avslöjas 9,9 procent av alla som försökt sig på ett eller annat felaktigt avdrag i deklarationen.

- Det är vanligt att man försöker få avdrag för datorer i hemmet. Men normalt sett tillhandahåller arbetsgivaren en dator i de fall det är nödvändigt, säger Lennart Wittberg, funktionsansvarig på RSV: s service- och kontrollenhet till aftonbladet.se.

Sämst kontroll i storstäderna

I Stockholm, Göteborg och Östersund klarar sig flest skattefuskare undan myndigheternas granskande ögon. I Stockholm upptäcks bara 3,4 procent av de felaktiga avdrag som görs under ”övriga avdrag”.

Många felaktiga avdrag har med jobbet att göra, berättar Lennart Wittberg. Förutom datorer försöker svenskarna få avdrag för till exempel arbetsrum i hemmet, arbetskläder och dagstidning.

- Sedan finns det exempel på mer fantasifulla avdrag. Några har yrkat avdrag för sin del av JAS-kostnaden, som de inte vill betala, säger han.

- Det förekommer också att man yrkar avdrag utan att skriva för vad man vill göra avdraget. Och har man tur så går det igenom.

Arbetar olika intensivt

Anledningen till att olika många åker fast för skattefusk i olika delar av landet är att de lokala myndigheterna arbetar olika intensivt med kontrollerna av just detta, säger Lennart Wittberg.

Så det bor inte fler skattefuskare i Växjö-regionen?

- Nej. Man kan inte dra den slutsatsen av de här siffrorna i alla fall.

85 procent av avdragen felaktiga

På Riksskatteverket kalkylerar man med att av samtliga de avdrag som svenska folket gör under rubriken ”övriga avdrag” i sina deklarationer, är det bara 15 procent som är korrekta.

85 procent av de ”övriga avdragen” är alltså felaktiga, och staten går varje år miste om cirka 100 miljoner kronor på grund av dessa.

Är det enkelt att få igenom ett felaktigt avdrag?

- Ja. Det har i alla fall varit det tidigare.

- Men till taxeringsåret 2001 kommer vi att skärpa oss. Det är oacceptabelt att det är så mycket fel, säger Lennart Wittberg.

Så här många skattefuskare åker fast i ditt län:

Maria Saving