Adelsohn ryter åt trafikkaoset

"Regeringen förhalar de nya trafiklederna"

NYHETER

Ulf Adelsohn angriper regeringens sätt att förhala trafikfrågorna i Stockholm.

Han är lika kritisk mot Carl Cederschiöld (m), som han uppmanar att bryta med Stella Fare (mp) för att bygga Norra länken.

- Breda majoriteter ska inte stoppas av småpartier, säger han.

Foto: ROGER SCHEDERIN
KRITISK MOT REGERINGEN Stockholms landshövding Ulf Adelsohn angriper både regeringen och Carl Cederschiöld (m) för att trafikkaoset i Stockholm fortfarande inte är löst.

I Stockholmsregionen väntar en rad viktiga trafikfrågor på en lösning.

Det är brist på spårkapacitet för järnvägen och behov av nya kringfartsleder för bilarna.

I höstas beslutade regeringen att tillsätta en kommitté som ska lägga fram förslag till lösningar. Den 1 mars skulle en första analys ha överlämnats. Men kommittén har inte ens utsetts.

"Inget har hänt på ett halvår"

- Näringsdepartementet och Björn Rosengren visar en häpnadsväckande långsamhet när det gäller trafikfrågorna i Stockholm, säger landshövding Adelsohn.

- Sex månader har gått och ingenting har hänt. Ministern har inte ens svarat på våra två brev från oktober om behovet av att snabbt få till stånd fler vägar i länet.

"Dags att sätta spaden i jorden"

I breven som Ulf Adelsohn skrivit tillsammans med Vägverkets Stockholmschef Hans Rode konstateras att det finns en överväldigande majoritet hos berörda kommuner att omedelbart sätta i gång nya vägprojekt.

Vägarna har avgörande betydelse för tillväxten i hela regionen och några nya utredningar behövs inte, skriver man.

- Det är dags att sätta spaden i jorden, säger Ulf Adelsohn. Det gäller Norrortsleden, det gäller Södertörnsleden men det gäller också en ny pendeltågstunnel under Riddarfjärden.

- Regeringen fördröjer frågan i en parlamentarisk beredning och det kan ta år innan det blir något resultat.

- Det är samma sorts politik i Stadshuset när det gäller att bygga Norra länken under Bellevueparken, men där moderaternas behov av stöd från stockholmspartiet fått väga över.

Tänker inte bryta med Fare

För att få igenom Södra länken bröt socialdemokraterna koalitionen med miljöpartiet och vänsterpartiet.

- Lika självklart är det nu att bryta med Stella Fare för att komma i gång med Norra länken. Bred enighet får inte hejdas av något småparti.

- Alla som tvingas sitta i långa köer varje dag vet att det är bråttom.

Aftonbladet har sökt näringsdepartementet som har ansvar för trafikfrågorna inom regeringen, men ingen har varit beredd att kommentera Ulf Adelsohns kritik. Från Stadshuset svarar Carl

Cederschiöld att han inte tänker bryta med stockholmspartiet, för att bygga Norra länken.

Sven-Anders Eriksson