Försäkringen fyller frysen

NYHETER

Blev dina kläder kvar i tvättmaskinen när strömmen gick? Tinade laxpatén till 50-årskalaset två veckor för tidigt?

Ta det lugnt! Hemförsäkringen fyller frysen igen.

Får ersättning Yasmin Ortiz och Alberto Velasquez i Rinkeby var bara två av flera tusen stockholmare som varit utan ström. Nu kan alla med hemförsäkring räkna med ersättning från sina försäkringsbolag.

16 000 hushåll och många företag drabbades hårt av kabelbranden i Akallatunneln i söndagmorse.

Förutom de praktiska svårigheterna med värme, belysning och mathållning som den uteblivna strömförsörjningen medfört, blir elavbrottet en dyr affär.

Enligt Camilla Bratt, försäkringsrådgivare vid Konsumenternas försäkringsbyrå, ingår ersättning för förstörd mat i de flesta hemförsäkringar. Beloppsgränsen skiljer sig dock mellan bolagen. Ur försäkringssynpunkt är det viktigt att inte slänga den förstörda maten.

- Man bör ha kvar maten när man kontaktar försäkringsbolaget, säger Camilla Bratt.

Ersätter skäliga merutgifter

Ersättning kan även utgå för kläder som förstörts i tvättmaskinen på grund av elavbrottet, läckageskador orsakade av rinnande vätska från kyl- och frysutrustning samt andra skäliga merutgifter som elstoppet medfört för privatpersonen.

Ungefär hälften, omkring 8 000, av de drabbade hushållen har sin hemförsäkring hos Folksam. Självrisken för dessa försäkringstagare är 1 200 kronor och snittvärdet på förstörda matvaror brukar ligga runt 2 600 kronor. Medelersättningen blir alltså 1 400 kronor.

Även Länsförsäkringar i Stockholm meddelar att deras hemförsäkring gäller för skador orsakade av kabelbranden. Dessa inbegriper bland annat, självrisken borträknad, kostnader för skadade livsmedel i kyl och frys. Cirka 2 500 av de strömlösa hushållen har sin hemförsäkring hos Länsförsäkringar.

Jorunn Amcoff

ARTIKELN HANDLAR OM