Baby fick i sig hjärtmedicin – dog i sängen

Polisen: Vi hade absolut velat undersöka barnmatsburken

NYHETER

När föräldrarna vaknade låg babyn död i sin säng.

Fyra månader senare fick de veta att han dött av hjärtlugnande medicin - trots att den inte fanns i familjens hem.

Ingen vet hur pojken fått i sig den dödande dosen.

Foto: ROGER SCHEDERIN
ETT PAR gram Kan döda en vuxen Verapamil är ett blodtryckssänkande läkemedel som sänker hjärtrytmen. Det finns i tre olika varianter. Drygt 2 gram kan döda en vuxen människa. En för hög dos kan ge hjärtstillestånd och kraftigt blod trycks- fall.

Polisens utredning står stilla.

Allt man vet är att den tio månader gamla pojken fick i sig mycket höga doser av hjärtmedicinen Verapamil.

Medicinen bromsar hjärtrytmen men det krävs flera tabletter för att medlet ska vara dödande.

Kvällen innan hade familjen varit på släktträff. Samtliga släktingar har hörts av polisen. Liksom alla som vistats i farmoderns lägenhet.

Ingen äter Verapamil.

Kan ha funnits i barnmaten

Det sista pojken åt var en burk barnmat. Enligt kriminalinspektör Jan Ullén som håller i utredningen är det inte omöjligt att medicinen fanns i burken.

- Det har ju hänt förr att illvilliga personer har stoppat i konstiga saker i barnmatsburkar. Personligen tycker jag att det är underligt att de inte är plomberade.

Farmodern sparade barnmatsburken. Men när familjen fortfarande inte hört något från polisen i januari slängde hon den.

- Vi hade absolut velat undersöka burken. Jag har frågat föräldrarna om de kommer ihåg om det sa klick när de tog av locket men de kan inte minnas det så här långt efteråt.

- Vårt arbete försvåras av att det tog så här lång tid för rättsmedicinska. Men från början misstänkte man ingenting brottsligt. Vi gjorde bedömningen att det kunde var plötslig spädbarnsdöd.

Rättsmedicinska avdelningen började sin undersökning strax efter pojkens död.

Undersökningen tog tre månader

Såväl en rättskemisk som en neuropatologisk undersökning skulle göras.

Normalt brukar det ta en månad.

Nu tog det tre och en halv månad innan rättsläkaren Jan Lindberg fastslog vad som dödat pojken.

Den direkta dödsorsaken var mycket höga halter av Verapamil i både magsäck och blod.

Utlåtandet kom till polisen en vecka senare. Sen dröjde det ytterligare drygt två veckor innan de meddelade föräldrarna.

Inga anhöriga misstänks

- Vi ville höra pappan, mamman och farmodern samtidigt. För att ha tillräckligt med folk för detta var vi tvungna att vänta till efter sportlovet.

Första gången de fick veta att deras son förgiftats var alltså när ni skulle förhöra dem?

- Ja, det stämmer. I dag riktar vi inga misstankar mot någon av de anhöriga.

Såväl polisen som de inblandade rättsläkarna beklagar den långa handläggningstiden.

Rättsmedicinalverkets generaldirektör Ulf Westerberg:

- Jag har bett avdelningschefen undersöka om det varit några onödiga fördröjningar. Det accepterar vi inte.

- Men vi har länge haft brist på rättsläkare i Sverige. Det är inget försvar utan en förklaring.

Föräldrarna har varit sjukskrivna sedan dödsfallet. Pojken var deras enda barn.

Fotnot: Föräldrarna har avböjt att medverka i artikeln.

Elisabeth Lindham