Norge stoppar köttimporten från EU

Fall av mul- och klövsjuka konstaterat i Frankrike

NYHETER

Alla försök att hindra spridningen av mul- och klövsjukan var förgäves.

I går bekräftades det första fallet på kontinenten.

Nu stänger Norge gränsen mot EU.

Allt fler länder stoppar nu importen av köttprodukter från EU.

På eftermiddagen i dag meddelade Norges jordbruksminister Bjarne Håkon Hanssen att Norge stänger gränsen. All import av kött- och mejeriprodukter från EU och EES-länderna upphör från klockan 16 i dag.

– Det låter litet överdrivet, säger Bengt Larsson, veterinärinspektör på Jordbruksverkets smittskyddsenhet, om Norges agerande.

Kan Sverige göra samma sak?

– Teoretiskt kan varje EU-land utlösa en så kallad säkerhetsklausul om en situation är väldigt osäker.

Bedöms det som nödvändigt?

– Nej. Det har vi tagit ställning till att vi inte behöver göra, säger Bengt Larsson.

–Vi tycker inte att vi behöver göra så mycket mer i det läge vi är nu. De regler som finns ger tillräcklig säkerhet.

USA och Kanada stoppade i går all import av köttprodukter från EU.

I dag meddelade även Australien, Nya Zeeland och Sydkorea att de gör samma sak.

”Sverige har bra beredskap”

I och med att smittan finns på den europeiska kontinenten ökar risken för att även Sverige kommer att drabbas.

- Sverige har bra beredskap och barriärer vid gränserna men det kan ändå behövas fler åtgärder, sa veterinärinspektör Lars Plym Forshell på Livsmedelsverket till TT i går.

Forshell varnar också för att en konsekvens av smittan kan bli att tillgången på livsmedel minskar så mycket att vi får köttbrist.

Stoppar export

EU:s veterinärkommitté beslutade i går kväll att förbjuda all export av klövbärande djur från Frankrike.

De första fallen av mul- och klövsjukan upptäcktes på en gård i Mayenne-regionen i nordvästra delen av landet. Sannolikt har korna smittats av får som importerats från Storbritannien till en granngård.

Oron var i går stor i den drabbade regionen, rapporterar AP.

- Det är verkligen katastrofalt, säger Louis Loroux, vars gård ligger alldeles i närheten av den gård där smittan upptäckts.

Gården spärrades av

Gården där smittan konstaterats spärrades av, och alla fordon som passerade genom området fick tvätta däcken i desinfektionsmedel. De smittade djuren slaktades och brändes.

Samtidigt misstänks sjukdomen ha nått även Italien. De djur - denna gång får - som kan bära på sjukdomen, sattes i går i karantän.

Definitiva provsvar på om fåren bär på smittan eller inte väntas komma i dag.

Hittills har 188 fall av mul- och klövsjukan konstaterats i Storbritannien sedan den 19 februari.

Den brittiska regeringen meddelade i går att en krisgrupp ska tillsättas för att utreda kostnaderna för sjukdomen.

Ett hårt slag mot svensk gränshandel

”Min försäljning minskar med 60 procent”

Maria Saving