RFSL kräver ändring av partnerskapslagen

NYHETER

På fredagen inleder RFSL sin årliga kongress.

Förbundet vill bland annat få till stånd en ändring av partnerskapslagen.

- I dag särbehandlas de homosexuella. Varför ska det finnas två olika lagar? säger tillträdande ordföranden Sören Andersson.

Kongressen pågår i Piteå under tre dagar.

Förutom att en ny förbundsstyrelse ska väljas finns två huvudfrågor på dagordningen:

Ska även transsexuella inkluderas i RFSL? Frågan har diskuterats i fyra års tid och nu ska ett beslut fattas.

Kravet på att samfund som inte får förrätta partnerskap inte heller ska ha vigselrätt.

Sören Andersson ingår just nu i förbundets styrelse. På söndag kommer han att väljas till ny ordförande.

- Just nu är det barnfrågan, partnerskapsfrågan och smittskyddsfrågan som är viktigast för både förbundet och mig, säger han.

RFSL menar att samma lagar bör gälla för homo- och transsexuella som för heterosexuella. De ska ha samma rätt att gifta sig och skaffa barn.

- Till exempel får man gifta sig på ambassader, men inte ingå registrerat partnerskap. Det är ingenting annat än diskriminering, säger han.

Vill få bort anmälningsplikten

Förbundet menar också att hiv ska lyftas ur smittskyddslagen, att det inte ska vara anmälningsplikt.

- Lagen motverkar sitt syfte.

När han tillträder vill Sören Andersson också åstadkomma en internationell förändring. I många länder straffas homosexualitet med fängelse eller till och med döden.

- Där måste även Sverige ta sitt ansvar. I dag utvisas asylsökande homosexuella trots att vi vet att de kan bli dödade när de kommer hem, säger Sören Andersson.

Andreas Alfredsson