Prinsens gamla skola hotas av stängning

Hård kritik: elever på Lundsberg behandlas kränkande

NYHETER

Elever behandlas kränkande och skolan har blundat för problemen på Lundsberg.

Skolverket kritiserar därför den exklusiva internatskolan hårt.

Skolan har fått ett föreläggande och kan i värsta fall tvingas stänga.

Foto: MICKE SÖRENSEN
Välkommen till Lundsberg, prinsen! Carl Philip skakar hand med läraren Ulf Gemsjö på Lundsberg. Bilden togs i juni 1999.

Skandalerna på Lundsberg har blivit löpsedlar, inte minst för att skolan haft bland annat prins Carl Philip som elev.

Stuga brann ner efter spritfest

Det har handlat om pennalism, vilda fester och spritskandaler. Droppen kom i november förra året, då en stuga i anknytning till skolan brann ner under en spritfest med hembränt. Då hade eleverna sedan sommaren tvingats underkasta sig drogtester även om de inte fyllt 15 år.

Även styrelsen har fått hård kritik och personalomsättningen har varit hög.

Fristen går ut 1 juni

Nu hotar alltså Skolverket med att anmäla Lundsberg till regeringen. Fristen går ut den 1 juni och då ska samtliga elva punkter i föreläggandet vara åtgärdade.

Om inte bristerna rättas till kommer Lundsberg att anmälas till regeringen. Det framgår av underlaget till den rapport som Skolverket offentliggör i morgon fredag.

- Skolan är inte opåverkad av det som hänt. Men vi har åtgärdat anmärkningarna och gjort klart alla de planer som saknades, säger Reidar Rönnecke.

Han är ny rektor på Lundsberg sedan i november förra året. Då sjukskrev sig skolans förre rektor innan han senare avgick. Reidar Rönnecke kom till skolan som konsult under hösten. När rektorn sjukskrev sig fick han frågan om att axla uppdraget fram till sommaren 2001.

- Vi har i stort sett rättat till alla de saker Skolverket haft anmärkning på. Kritiken handlar mest om formella brister, enligt Rönnecke.

Blundar för problem

Skolverkets kritik är dock inte nådig. Inte minst skolans sätt att handskas med värdegrundsfrågor ifrågasätts allvarligt.

Enligt Skolverket har Lundsberg inte gjort tillräckligt för att förebygga och förhindra pennalism och annan kränkande behandling av elever. Man har också blundat för de problem som uppstått.

Dessutom har Lundsberg saknat gällande arbetsplaner för grund- och gymnasieskola. Skolans dokumentation uppvisar också brister.

- Alla de här sakerna är uppdaterade nu och beslutade i styrelsen. Så vi lever upp till den värdegrund man ska ha i svenska skolor och som finns med i styrdokumenten. Sedan tar det väl lite tid innan det är fullt ut implementerat, säger Reidar Rönnecke.

Ny rektorn: Historierna överdrivna

Han tycker att historierna om festerna är överdrivna och mest en tidningssak.

- Det förekommer mer i de kommunala skolorna. Naturligtvis finns det negativa saker. Men med 285 elever är det ofattbart om det inte skulle förekomma överträdelser av reglerna.

Skolan tar ändå kritiken på allvar.

- Det vi gjort nu är att elevhemsföreståndarna kommer att ha samtal med eleverna och på så sätt kan ta tag i de flesta problem som kan uppstå. Vi har också en beredskapsplan mot kränkande behandling. Den innehåller definitioner av vad skollagen och läroplanen säger.

Caroline Olsson