Tre råttor på varje person i Stockholm

Vädret är idealiskt och de föder nya ungar hela tiden

NYHETER

I Stockholm finns det ca tre miljoner råttor. Att utrota dem är omöjligt. Ett enda råttpar kan under ett år ge upphov till 1 000 nya råttor.

Foto: MIKAEL GUSTAVSEN
Tydliga spår Vid Sjöbergsplan, inte långt från Slussen, har de skygga djuren lämnat efter sig tydliga spår. På en yta av 30 kvadratmeter finns ca 100 råtthål.

- De är dräktiga i 22-23 dagar, så de föder nya ungar stup i kvarten. Dessutom är de inte speciellt noga med att välja partner, säger Sten Flerkmo på Anticimex i Stockholm.

Vädret som vi har nu är idealiskt för råttorna. Förra årets mildväder resulterade i en råttinvasion runt om i Stockholm. Årets råttbestånd förväntas därför hålla samma mått.

Man räknar med ca 2-3 råttor per invånare. De lever såväl ovan jord som i avloppen under staden.

- När marken är fri från is och snö kommer de lättare åt föda. Alla fågelmatare som strör ut brödsmulor i parkerna och vid vattendragen bidrar också till råttornas trivsel. De äter i princip allting.

Klättrar lätt uppför branta väggar

Råttor är duktiga klättrare. De kan utan problem ta sig upp via branta väggar, längs elkablar och vidare in i våra hus.

Deras gnagbehov leder ofta till stor skadegörelse. Plastslangar och elkablar tuggar de lätt sönder. Med kortslutning som resultat. Störst skada gör de som smittspridare.

- Vet man med sig att råttor varit inne i huset ska man vara försiktig med mat eller dricksvatten som de kan ha kommit i kontakt med.

Enligt Jerzy Slazak på miljöförvaltningen är råttbeståndet i Stockholm under kontroll. Det är väldigt sällan som folk möter en råtta på badrumsmattan.

- Så länge man håller efter dem och försöker kartlägga deras boplatser är det inga problem. Problemet är när folk bestämmer sig för att kompostera. Många gör fel och då kommer råttorna som på beställning.

Smidigt nattdjur

Favoritplatser

Så håller du dem borta

Caroline Forsman