”Han vet vad som döljer sig bakom de officiella fraserna”

NYHETER

Folkpartiets biståndsexpert Lennart Rohdin är ytterst kritisk till Carl Bildts roll i Lundin Oil:

- Det förvånar mig att han lånar sitt namn till den verksamhet Lundin Oil bedriver i Sudan.

Lennart Rohdin var statssekreterare i den tidigare borgerliga regeringen och är i dag ordförande i folkpartiets biståndsorganisation Silc.

- Södra Sudan må vara ett glömt krig för allmänheten, men för de som ägnar sig åt internationella frågor, och dit hör ju Carl Bildt, så är det väl känt att kriget pågått i tiotals år.

Lennart Rohdin talar om ansvar.

- Varje ledamot i en styrelse har ansvar för verksamheten. I fallet Carl Bildt är det litet svårt att föreställa sig att han är invald av annat skäl än att ge bolaget en särskild internationell respektabilitet.

Vilket ansvar får han då exempelvis för den påstådda folkfördrivningen i Sudan?

- Han bidrar med sin internationella renommé att legitimera den verksamhet Lundin Oil bedriver där.

Carl Bildt säger själv att alla får det bättre för att Lundin är där.

- (skratt) Ja, teoretiskt är det naturligtvis möjligt. Men det är ju inte det som är regimens avsikt. Carl Bildt vet vad som döljer sig bakom officiella fraser. Man är i ett område som är utsatt för ett brutalt krig från regimen sedan 60-talet. Företagens närvaro är ett led i kriget.

Bengt Michanek