Nätläsarna splittrade i synen på homosexuella

RFSL:s ordförande: Vi borde kräva en internationell gaydag

NYHETER

70 procent av Aftonbladet.se:s läsare anser att homosexuella inte ska ha rätt att prövas som adoptivföräldrar. Fyra av tio anser att de inte ska ha rätt att gifta sig.

Homoundersökningen i Aftonbladet.se talar sitt tydliga språk. Motståndet mot homosexuellas likavärde är fortfarande stort.

- Vi borde kräva en internationell gaydag, säger Anders Selin, ordförande i RFSL.

Gayundersökningen i Aftonbladet.se hade vid lunchtid engagerat omkring 30 000 läsare. De har svarat på fyra frågor kring de homosexuellas rätt i samhället.

- Undersökningen ger en ganska rättvis bild av hur attityderna mot oss bögar och flator ser ut i dag, säger Anders Selin, ordförande i Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL.

Drygt 75 procent anser att de homosexuella inte bör ha rätten att prövas som adoptivföräldrar.

- Den här frågan driver vi hårt just nu. Synen på förhållandet homosexuella och barn blir en av våra viktigaste frågor även under nästa år.

Borde få gifta sig

När det gäller homosexuellas rätt att gifta sig anser sex av tio läsare att homosexuella ska få gifta sig.

- I dag har vi den diskriminerande partnerskapslagen. Vi kämpar för att få en äktenskapslagstiftning som behandlar alla lika. Vi ska ha rätt att gifta oss i kyrkan som alla andra, menar Anders Selin.

Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO, utses av regeringen och driver de homosexuellas rätt i samhället som en statlig myndighet. Just nu strider Homo hårt för frågan om en könsneutral äktenskapslagstiftning.

- Jag tror att det finns stor chans att förslaget vinner gehör. Inom några år bör vi ha en könsneutral lagstiftning i Sverige, säger George Svéd, pressansvarig på HomO.

Även han anser att Aftonbladets undersökning ger en relativt rättvis bild av svenskarnas syn på homosexuella.

- Jag är dock förvånad över att inte fler inser att homosexuella är en diskriminerad grupp i samhället, säger George Svéd.

Frågan om de homosexuella ska inkluderas i lagen om hets mot folkgrupp är en central fråga för de gayfolk i Sverige. Aftonbladet.se:s läsare delas upp i två grupper. 46 procent anser att homosexuella ska finnas med i lagen, medan drygt 50 procent inte anser det.

Även synen på homosexuella som en diskriminerad grupp delar läsarna mitt itu. Fyra av tio anser att de är diskriminerade, sex av tio anser det inte.

”Mycket kvar att kämpa för”

RFSL:s ordförande säger att svaren bekräftar tidigare undersökningar som gjorts. Men samtidigt gör resultatet honom mycket upprörd.

- Det här visar att det finns mycket kvar att kämpa för, säger Selin.

En början skulle kunna vara att införa en internationell gaydag.

- En internationell homodag i hela världen skulle vara mycket trevligt. Visserligen har vi en hel vecka under Pridefestivalen i Stockholm. Men en fastslagen gaydag skulle kunna vara en intressant fråga att driva, säger han

Han får medhåll av HomO-ombudsmannen.

- Vi skulle mycket väl kunna tänka oss ett sådant förslag, säger George Svéd.

Claes Thunblad

ARTIKELN HANDLAR OM