Trettio sjuka i sällsynt salmonella

Källan till smittan okänd

NYHETER

Ett nytt utbrott av salmonella förbryllar både svenska och norska smittskyddsmyndigheten.

30 personer har hittills insjuknat och två svenskar har avlidit i en sällsynt form av sjukdomen.

Inga andra nordiska länder har just nu några fall av samma typ.

– Det ovanliga här är det långa tidsförloppet. Vi har fall från december till början av mars och vi har ännu inte lyckats spåra källan, säger Birgitta de Jong, epidemiolog vid Smittskyddsinstitutet.

Det handlar om Salmonella livingstone, en mycket ovanlig typ som inte funnits i Sverige på tio år. Salmonella kan leda till blodförgiftning och vara dödlig om den inte behandlas.

Drabbade i Norge och Sverige

Nu har 20 personer i Norge och tio i Sverige drabbats på kort tid. De flesta är äldre och många, speciellt i Norge, är kvinnor.

– För en månad sedan reagerade jag på att jag hade fyra fall av den här typen. Det är för mycket och det är onormalt. När Norge fått åtta fall reagerade man även där, säger Birgitta de Jong.

Flera av de insjuknade har inte märkt något av den diarré som brukar vara typisk. I stället har de fått urinvägsinfektion. Smittskyddsinstitutet bedömer det därför som sannolikt att det finns fler än de rapporterade fallen, personer som inte brytt sig om att söka läkare eftersom man tror att det är en vanlig blåskatarr som kanske går över av sig själv.

Smittan spridd i Sverige

De som hittills insjuknat finns spridda över stora delar av Sverige - Stockholm, Uppsala, Göteborg och Skåne.

I Norge finns ett fall i Bodö och de flesta övriga i trakterna av Oslo respektive Trondheim.

– De svenska och norska stammarna har jämförts och de är identiska vilket betyder att smittkällan är densamma.

Flera av de drabbade är vegetarianer, vilket utesluter vanliga smittkällor som till exempel kallskuret.

Källan till det tidigare utbrottet av Salmonella livingstone för tio år sedan gick aldrig att spåra.

– Utbrotten beror ofta på ett livsmedel eller en produkt som finns på marknaden under en begränsad tid. Nu handlar det om flera månader vilket är ovanligt.

Finns i livsmedel

Salmonella har tidigare hittats i bland annat peppar och andra kryddor, ölkorv, godis och choklad, chips, böngroddar och andra grönsaker, bakverk med sylt eller annan kladdig fyllning som inte hettats upp.

– Det kan handla om något fryst den här gången. Vi ser också produkter med långa hållbarhetstider, säger Birgitta de Jong.

– Nu går vi ut aktivt och frågar de drabbade enligt ett sju sidor långt formulär, för att försöka ringa in källan. Vi jämför sedan våra resultat med Norge.

Normalt insjuknar 400-600 personer i salmonella varje år. En person avlider vartannat år.

Totalt finns cirka 2 500 olika stammar av salmonella i Sverige.

Caroline Olsson