Odd Lindberg kan tvingas flytta

NYHETER

Den norske sälfilmaren Odd Lindberg kan tvingas flytta från sin hemliga vistelseort i Sverige.

Han har JO-anmält kommunen för att ha avslöjat gömstället.

Som Aftonbladet berättade förra veckan har Odd Lindberg anmälts för att ha misskötta kor på sin mark.

Odd Lindberg flydde från Norge efter att 1989 ha avslöjat hur den norska jakten på sälungar gick till. Mordhot, misshandel och ett stort hat från många norrmän gjorde att han sökte sig en skyddad vistelseort i Sverige.

Men nu JO-anmäler Odd Lindberg kommunen. Han hävdar att kommunen har brutit mot den sekretess som ska skydda Odd Lindbergs identitet.

Exakt hur kommunen har brutit mot sekretessen kan han inte säga. I föreläggandet nämns inga personuppgifter över huvud taget, men advokaten tror att läckorna också kan ha varit muntliga

Markus Lutteman