Politiker vill sälja komvux

Ska ersättas med skolpeng till 5 000 vuxenstuderande

NYHETER

Först sålde han ut Svenska för invandrare och Kunskapslyftet. Men skolborgarrådet Jan Björklund är inte nöjd - nu vill han privatisera komvux.

Foto: LASSE ALLARD
För privatisering Skolborgarrådet Jan Björklund tycker det är dags att konkurensutsätta vuxenundervisningen.

Skolborgarrådet Jan Björklund (fp) föreslår nu, enligt Dagens Nyheter, att Stockholms kommunala vuxenundervisning ska konkurrensutsättas och privatiseras.

- Vi har i dag 4-5 större komvux och några mindre och inom

Kunskapslyftet finns i dag ett

25-tal privata aktörer spridda över staden. Jag räknar med att flera av dem skulle vara intresserade av en certifiering som vuxenfriskola, säger Jan Björklund till tidningen.

Ser flera fördelar

Han vill ge 5 000 elever en skolpeng som de ska få lägga i den vuxenfriskola de väljer att studera vid och han ser flera fördelar - både för personal och elever:

Fler aktörer bäddar för nya utbildningsmetoder och ger lärarna möjlighet till bättre villkor.

Elevernas valfrihet ökar.

Fullt ut går det ändå inte att driva privatiseringen.

För att inte elevernas slutbetyg ska vara värdelösa krävs att de är utfärdade av kommunalt anställda rektorer. Så de måste bli kvar.

Dessutom måste Stockholms stad se till att det finns metoder som säkrar kvalitén i de fria vuxenskolorna.

Kan fungera som komplement

Oppositionsborgarrådet Erik Nilsson (s) ser enligt Dagens Nyheter inga skäl att säga nej - men han tycker privata komvux bara bör vara komplement till de kommunala.

Petter Ovander