Svenska studenter stressade, panka och pigga på sex

TCO: Studenterna mer utsatta än yrkesverksamma

NYHETER

En hårt stressad person som lider av rygg och magbesvär och andra stressrelaterade åkommor.

Ständigt pressad och har aldrig ett öre på fickan.

Trots detta njuter de av ett blommande kärleksliv.

Detta är den genomsnittliga svenska studenten.

Kartläggningen av studenternas stress bygger på enkätsvar från omkring 1 000 studenter vid landets högskolor och universitet. Undersökningen genomfördes av Tjänstemännens centralorganisation, TCO, i mars i år.

Varannan har stressrelaterade problem

60 procent av studenterna har stressrelaterade problem med magen minst en gång varje månad. Sju av tio uppger att de har problem med rygg, nacke eller lider av huvudvärk eller migrän.

– Den här rapporten är knappast någon upplyftande läsning. Vi har genomfört liknande undersökningar bland dem som är verksamma i yrkeslivet, studenterna har det tuffare, säger TCO:s studerandeombudsman Erika Kjellstrand till Aftonbladet.se.

Hon ser framför allt tre orsaker bakom studenternas stressiga tillvaro.

Ingen tid är ledig tid.

– Man kan plugga hur mycket som helst och ändå aldrig känna sig riktigt säker på att det räcker. Två av tre studenter känner sig aldrig riktigt lediga, säger Erika Kjellstrand.

Otydliga krav.

– Nära hälften av studenterna oroar sig för att efter studierna inte klara kraen på arbetsmarknaden. Kvinnor upplever en större oro än män. Många oroar sig också för att inte klara tentor eller kunna ta tillräckligt många studiepoäng för att få fortsatt studiestöd, menar Kjellstrand.

Ekonomin.

– Många studenter oroar sig för att inte pengarna ska räcka. Nära tre av fyra studenter skulle trots en spartansk livsstil ha svårt att klara sig längre än tre månader på sparade pengar. Hälften har under det senaste året lånat sammanlagt mer än 2 000 kronor.

Nya och rutinerade mår lika illa

Enligt Erika Kjellstrand är det inga större skillnader på färska och rutinerade studenter. Skillnaderna handlar i stället om orsaken bakom stressen.

– De nya studenterna har mycket orosfrågor kring hur de ska disponera tiden, hur de ska klara ekonomin och hur de ska bo. Efter några universitetsår kretsar oron mer kring framtiden, hur de ska klara av livet på arbetsmarknaden, säger Kjellstrand.

Finns det inget positivt i allt detta elände?

– Det man kan se är att de som haft en liten kärleksaffär mår lite bättre än de som varit singlar, säger Erika Kjellstrand.

I undersökningen uppgav 64 procent av studenterna att de haft minst en kärleksaffär det senaste året. Drygt 16 procent av studenterna hade ett fast förhållande.

Enkäten skickades ut till 4 500 studenter i hela landet. TCO har valt att fokusera sin rapport kring 1 000 högskole- och universitetsstuderande vid högskolorna Kalmar, Umeå, Örebro och Södertörn, samt ett slumpartat urval från andra högskolor i landet.

TCO:s enkät (svaren i procent)

Claes Thunblad