Birger Schlaug lämnar riksdagen

Schism i miljöpartiet bakom avhoppet

NYHETER

Birger Schlaug har bestämt sig för att avgå som ledamot i riksdagens skatteutskott och kommer också att lämna riksdagen senare i år.

Anledningen är att han den senaste tiden inte känt att han fått stöd för den förhandlingsgrupp som miljöpartiet tillsatt i utskottsarbetet.

- Jag är fel sort för att kunna underkasta mig formerna för det samarbete som miljöpartiet har med regeringen, säger han i ett pressmeddelande.

Foto: LARS ROSENGREN
Biger Schlaug har inte samma uppfattningar som miljöpartiets förhandlingsgrupp om samarbetet med regeringen.

Enligt Schlaug har förhandlingsgruppen och han själv helt olika uppfattningar om hur man ska samarbeta med regeringen. Dessutom anser han att det råder delade meningar om vilka eftergifter förhandlingsgruppen ska göra, eller vilken frihet den har att stå fast vid viktiga principiella frågor för miljöpartiet.

- Mitt agerande, utifrån den vågmästarsituation vi har, har lett till att krafter inom förhandlingsgruppen ifrågasätter mitt arbete och därmed också har gjort det hart när omöjligt att i fortsättningen göra ett gott arbete i utskottet, skriver Schlaug.

Vidare menar han att det är upp till miljöpartiets riksdagsgrupp om han tekniskt sett ska vara kvar i den eller inte.

När han avgår från riksdagen avgörs av hur snabbt han kan avsluta de uppdrag som han hittills åtagit sig.

Lämnar inte partiet

Men miljöpartiet lämnar han inte.

- ?miljöpartist förblir jag. Ända in i själen, avslutar Schlaug sitt pressmeddelande.

Miljöpartiets språkrör Matz Hammarström tycker att det verkar som att Schlaug fattat ett förhastat beslut och anser att han borde tänka efter en gång till.

- Vi behöver honom kvar och jag har fullt förtroende för honom som riksdagsman, säger Hammarström efter Schlaugs avhopp.

Olika meningar

Det som det råder olika meningar om är förhandlingarna i budgetsamarbetet. Där Hammarström tycker att man borde ha tålamod och driva frågor vidare i nästa förhandling, tycker Schlaug att man bör gå vidare till de borgerliga partierna för att få till stånd ett samarbete

- Just det, men vi är fortfarande inte klara med tolkningen av om det som Birger försökt sy ihop med borgarna i skatteutskottet strider mot budgetförhandlingarna och den överenskommelsen eller inte. Det är vi inte klara med partiinternt och det hade varit bra att avvakta med en eventuell avgång tills dess, anser Hammarström.

En av de känsligaste frågorna i skattesamtalen har handlat om sambeskattningen av förmögenheter.

- Ja, det är det som ställt det hela på sin spets. Partiet har ingen linje än och vi håller på att diskutera om det som Birger vill ska bli resultatet av skatteutskottets betänkande är förenligt med den överenskommelse vi träffade i höstas med regeringen.

"Kan bygga på missförstånd"

Marianne Samuelsson som var språkrör tillsammans med Schlaug och nu är gruppledare i riksdagen tror att Schlaugs avhopp kan bygga på ett missförstånd.

- Jag hoppas att vi kan klara ut det vid riksdagsgruppens möte på tisdag och att Birger kan ändra sig, säger hon.

Hon hänvisar till att alla i riksdagsgruppen är emot sambeskattning och att det därför inte finns några politiska motsättningar.

Hennes uppfattning är att förhandlingsgruppen inte har slagit bakut för ett samarbete med de borgerliga partierna, utan bara har velat skjuta på frågan en kort tid för att lyssna på vad socialdemokraterna har att säga.

- Eftersom det är en fråga med budgetanknytning tyckte vi det var okej att göra det och se om socialdemokraterna har något nytt att komma med, säger hon.

Enligt Samuelsson finns inget beslut som mer än på kort sikt skulle ha hindrat miljöpartiet att gå tillsammans med de borgerliga i skatteutskottet. Tvärtom anser hon att riksdagsgruppen är positiv till det.

Samuelsson tycker att det vore synd om Schlaug inte sitter mandatperioden ut.

- Han är kunnig, duktig och en stor tillgång för partiet, säger hon.

TT