Kommunerna vill inte betala för bredband

Föreslår att staten ger bidrag till utbyggnaden

NYHETER

Staten måste ta ansvar för bredbandsutbyggnaden i de delar av landet som operatörerna inte vill ta ansvar för.

Kommunerna har ingen möjlighet att stå för kostnaderna.

Det konstaterar Kommunförbundet och Landstingsförbundet i ett gemensamt yttrande över den statliga bredbandsutredningens betänkande "IT-infrastruktur för stad och land."

"Medfinansiering skulle innebära att många kommuner får ta pengar från driften, det vill säga vård, omsorg och skola för att finansiera bredbandsutbyggnaden och ge stöd till näringslivet utan krav på återbäring", skriver förbunden i sitt yttrande.

Istället föreslår förbunden att staten ska ge bidrag till utbyggnaden i områden som ingen av kommersiella skäl vill satsa på.

”Kommunerna tar på sig ansvaret att utforma och samordna utbyggnadsplanerna”, skriver förbunden.

Staten står för driften

Förbunden vill också att staten ska ta på sig ansvaret att genom kommunala bidrag svara för driften av olönsamma nät.

”På det sättet blir inte marknaden snedvriden eftersom näringslivet hela tiden får chansen att vara med, men att stat och kommun bara driver de nät som inte kan bli lönsamma”, skriver de.

Ända sedan regeringen lade fram sin bredbandsproposition för ett år sedan har landets glesbygdskommuner kritiserat regeringens förslag.

Totalt satsade staten åtta miljarder kronor under den stolta rubriken "bredband åt alla". Med olika former av stöd skulle privatpersoner, nätoperatörer och kommuner lockas att bygga ut bredbandsnät i hela landet.

Kommunal angelägenhet

Regeringen har tidigare tillbakavisat kritiken från kommunalt håll med att hävda att bredbandsnät är samma sak som till exempel vatten och avlopp. Kommunen kan och ska räkna med utbyggnaden i sin långtidsbudget och därmed klara av saken inom ramen för budgeten.

Verkligheten visar sig nu vara något annorlunda än regeringen tänkt sig. En lång rad kommuner har helt enkelt sagt ifrån. Utbyggnadstakten har bromsats upp och på flera håll helt stannat av utanför centralorterna. De stödpengar staten skjuter till vid en utbyggnad räcker inte.

Kommunförbundet och andra har räknat fram att bara bygget av nätet kostar cirka 60 miljarder kronor att genomföra. Till det ska läggas kostnaderna för att driva näten.

Anders Lignell/TT