Studenter blir sjuka av stress

NYHETER

Sju av tio högskolestudenter lider av stress.

Högt studietempo och dålig ekonomi är de främsta orsakerna.

Allra värst är problemen vid högskolan i Södertörn.

Foto: NORDFOTO
STORA KRAV, DÅLIG EKONOMI 70 procent av de intervjuade studenterna på Södertörns högskola lider av stress. Det yttrar sig i huvudvärk, magproblem och sömnsvårigheter.

Studenter vid fyra högskolor har intervjuats i en ny TCO-studie. Vid Södertörns högskola med 6 500 studenter lider 70 procent av stress.

Stressen gör att studenter får huvudvärk, problem med magen och sömnsvårigheter.

I rapporten finns tre punkter som studenterna oroar sig mest för.

Otydliga krav: Nära hälften oroar sig för att deras studier inte svarar upp mot arbetsmarknadens krav.

Ingen fritid: Studenterna känner sig aldrig lediga eftersom de inte vet om de har pluggat tillräckligt.

Ekonomin: Många oroar sig över att pengarna inte ska räcka.

- Studiemedel betalas inte ut om den studerande inte klarar ett visst antal poäng per termin. Jag tror att just ekonomin är den största stressfaktorn för många, säger Cecilia Wallén, vice ordförande i studentkåren på Södertörns högskola.

- Vi från studentkåren ser allvarligt på det här, säger Cecilia Wallén.

Anders Lindström