”Arbetslösa och sjuka ska prioriteras”

Läs hela chattet med Gudrun Schyman

NYHETER

Många ville chatta med vänsterpartiets ledare, Gudrun Schyman, om vårens budgetförhandlingar som börjar på söndag.

Hon berättade att partiet vill prioritera de mindre lyckligt lottade: arbetslösa, ensamstående och sjukskrivna.

Här följer ett sammandrag av chattet.

Kindell säger: Vill Ni att budgeten ska bygga på en rättvisare fördelningspolitik?

Gudrun Schyman säger: Ja!

enrico säger: vad är högst prioriterat för er?

Gudrun Schyman säger: Det är alltid svårt att bara ange en sak, det är helheten i budgeten som är viktig och då är det att se till att människor som inte klarar sig ekonomiskt gör det genom arbete, a-kassa osv.

Kindell säger: den offentliga sektorn borde bli mer attraktiv som arbetsplats. Kan man via budgeten stärka den?

Gudrun Schyman säger: Ja, genom att sätta av mer pengar så att det finns ett utrymme för att öka lönerna och ett utrymme för att förkorta arbetstiden och att anställa fler.

Ola säger: Hur blir det med frågan om arbetstidsförkortning?

Gudrun Schyman säger: Pengar för en arbetstidsförkortningsreform som kan börja år 2003 vill vi ska sättas av i budgteten för kommande år.

Kindell säger: Jag tycker att man borde skära ordentligt i försvarsutgifterna. Vad tycker du?

Gudrun Schyman säger: Jag håller med om det och det pågår en neddragning av det militära försvaret. Vi har skurit tio miljarder de senaste åren och vi vill gå vidare genom att bla minska antalet flygflottiljer.

Neil Peart säger: hur går det med snuset?

Gudrun Schyman säger: Du tänker förmodligen på diskussionen inom EU och hittills är det ingen som lyckats förbjuda oss att använda snus i Sverige.

J säger: Hur skall ni göra för att hålla arbetslösheten nere?

Gudrun Schyman säger: Vi ska fortsätta med aktiva åtgärder så att alla som kan och vill ska få det genom att de erbjuds utbildningar, praktikplatser och handlingsplaner av olika slag som ger arbete och ge en ekonomisk trygghet under arbetssökandet.

Redbunzi säger: Du pratar om att det inte är OK med skattesänkningar för att då kan man inte sänka arbetstiden till 6 timmar. Är inte detta ren och klar populism ?

Gudrun Schyman säger: De två frågorna hänger ihop på så sätt att vi behöver använda skattepengar för att sänka arbetsgivaravgifter när vi ska sätta igång en arbetstidsreform. Att korta arbetstiden är inte gratis och vi väljer sänkt arbetstid för alla före sänkt skatt.

Nicke säger: Tänker Ni avsätta mer pengar till polisen? för att bl.a bekämpa den ökande brottsligheten

Gudrun Schyman säger: Ja. I samarbete med regeringen ligger det just nu ett förslag om 600 miljoner till polisen för att öka antalet och antalet utbildningsplatser.

Carl säger: Vilken fråga tycker du är viktigast att föra fram under det svenska ordförandeskapet i EU?

Gudrun Schyman säger: Det är många saker man skulle behöva göra något åt: öppenheten, den lättvindiga inställningen till arbteslöshet och ekonomisk orättvisa och också jordbrukspolitiken, den måste läggas om. Det gäller också utvidgningen.

Kindell säger: Hej Gudrun. Vilka är Vänsterpartiets krav i budgetförhandlingarna?

Gudrun Schyman säger: De är många: höjda tak och golv i a-kassan, höjd sjuk- och föräldraförsäkring, förändringar i arbetsskadeförsäkringen, mer pengar till kommuner och landsting,bättre löner till alla kvinnor som jobbar där.

Ellen säger: Hej! Jag såg dig på Luuk, var där i publiken och tyckte du var frän som snäste av honom. Synd att det klipptes bort.

Gudrun Schyman säger: Jag håller med.

Kindell säger: Om det "socialistiska" blocket segrar i nästa val, kommer ni kräva ministerposter då?

Gudrun Schyman säger: Ja, det kommer vi förmodligen att göra om vi kommer överens om politiken. Om vi kan det vore det bättre att ingå i regeringen. I dag är det besvärligt eftersom vi måste förhandla hela tiden och vi blir motparter i stället för medarbetare, det innebär också att mycket av den politiska processen föregår i slutna förhandlingsrum och det är inte bra för möjligheten till insyn och demokratin.

John Galt säger: Varför är vänsterpartiet så negativt mot EU och EMU. Dessa är ju inte exempel på fri marknad utan snarare uttryck för det planhushållningstänkande som (v) står för.

Gudrun Schyman säger: Vi står inte för planhushållningstänkande, däremot är jag överens med dig om att EU/EMU står för det. Grundkritiken är att en politisk union centraliserar makten till en politisk elit och ger sämre insyn för medborgare i den politiska processen. Vi vill naturligtvis att Sverige ska delta aktivt i det internationella samarbetet med grunden ska vara varje lands respekt för självbestämmande.

Ravemannen säger: Varför gick du på rave?

Gudrun Schyman säger: Jag gick dit för att jag var inbjuden att öppna en konstutställning på temat icke våld.

Gudrun säger: hur många procent satsar ni på i nästa val?

Gudrun Schyman säger: Vi satsar på att få runt 20 procent i nästa val.

Green Devil säger: Hejar du på Björklöven?

Gudrun Schyman säger: Skratt... nää, uppriktigt sagt hejar jag inte på något lag.

manne säger: Jag får känslan utav att (v) har tappat lite av det internationella engagemanget och koncentrerar sig mer på inrikesfrågor, håller du med?

Gudrun Schyman säger: Nej, jag håller inte med. Den bilden kan man nog få i media eftersom det där koncentreras på inrikespolitiken. Det finns en insnävning av det politiska perspektivet i media som jag är bekymrad över, det verkar som världen har krympt. För vår del är världen större och vi försöker agera i rörelser och konflikter världen över: Palestina, kurderna, solidariotetsprojekt i olika länder m. m

nikke säger: Är det inte lite föråldrat att fortfarande hälsa på partikollegor som kamrater och sjunga nationalen?

Gudrun Schyman säger: Jag tycker inte att traditioner och språkbruk som funnits länge måste ses som föråldrade. Det finns ett värde i att behålla uttryck som speglar värderingar som många männsikor har.

bidragsskyldig säger: blir det någram lättnader för oss skuldsatta-underhållskyldiga arbetslösa ensamstående pappor??e pappor??

Gudrun Schyman säger: Möjligheten till skuldsanering finns i kommunerna. För arbetslösa lägger vi förslag omhöjningar i a-kassan och satsar pengar på fler jobb.

CNG-Elev säger: Vad tror du om s.k grön skatteväxling?

Gudrun Schyman säger: Jag inte bara tror utan vet att det är klokt. Det betyder att vi lägger skatt på miljöförstörande verksamhet och använder pengar till att sänka skatten på miljövänlig verksamhet. Vi driver den frågan i samarbete med socialdemokraterna och mp och bestämde att under de närmaste tio åren skatteväxla för 30 miljarder.

caj säger: Vilka är dina fritidsintressen (förutom politik alltså)?

Gudrun Schyman säger: När jag är ledig så tycker jag om att vara med barn, barnbarn, vänner. Jag tycker om att vara ute i neturen, i min trädgård, att gå långa promenader vid havet...

Anna Karlsson säger: Varför blev du partiledare?Och inte Frisör eller liknande?

Gudrun Schyman säger: Det var mycket tillfälligheter. Jag har aldrig föreställt mig att jag skulle bli politiker, det har vuxit fram. När jag började jobba mot kärnkraften 1980 och fick frågan att sitta med i partistyrelsen och riksdagen och jag tackade ja bägge gångerna.

Jim-Ture säger: Är du vegetarian? Om inte hur ser du på köttproduktionen?

Gudrun Schyman säger: Jag är inte vegetarian men heller ingen köttfantast. Jag äter gärna fisk och grönsaker. Köttproduktionen måste ändras, den kan inte ses som en industriell produktion. Den måste ändras från det storskaliga till det småskaliga och vi måste börja behandla djuren väl.

Hejdå och tack för alla roliga frågor. Det här visar väl väl att pratet om att människor inte är intresserade av politik är helt felaktigt. Hör gärna av er om ni vill veta mer om vänsterpartiets politik. Hejdå.

ARTIKELN HANDLAR OM