Naturkatastrof hotar utanför Brasilien

Världens största oljerigg sjönk i dag

Foto: AP
Oljeriggen drygt 13 mil utanför Brasiliens kust började sjunka efter en serie explosioner den 15 mars. Tio man ombord omkom.
NYHETER

Den 40 våningar höga oljeplattform utanför Brasilien som exploderade i torsdags sjönk under tisdagseftermiddagen.

Nu hotar en naturkatastrof.

Oljeplattformen, klassad som världens största, innehöll vid olyckstillfället runt 1,5 miljoner råolja och diesel som nu ligger på havsbotten, uppger CNN.

Oljeriggen sjönk sakta men som en sten under tisdagseftermiddagen trots idel räddningsförsök under helgen. Ett arbetslag av dykare, tekniker och internationella konsulter har under de senaste dagarna försökt förhindra att oljeriggen gick under. Men höga vågor och hård blåst ställde till problem, räddningsteamet gav upp och den 40 våningar höga oljeriggen sjönk under tisdagseftermiddagen, cirka 75 sjömil utanför Brasiliens kust, uppger AP.

Plattformen förstördes i torsdags efter en serie explosioner och brand som krävde två personers liv. Ytterligare åtta personer saknas och befaras ha dött i explosionen.

Stora mängder diesel och råolja

Det statliga oljebolaget Petrobras satte in stora resurser efter att riggen sjunkit för att eventuellt rädda de stora mängder av diesel och råolja som försvann till botten med plattformen. Även om företagets ledning försäkrar att såväl olje- som gastillförseln stängdes efter evakueringen av oljeriggen är oron stor hos företaget och befolkningen för att olja ska läcka ut och förorsaka stora skador på natur och djurliv. Ännu finns inga uppgifter om ett läckage men fartyg och internationella experter finns på plats för att bevaka utvecklingen.

Petrobras har 13 skepp stationerade kring haveriplatsen, alla beredda att kunna ta tillvara eventuell spillolja.

Stor del av produktionen

Den sjunkna riggen var tillverkad i Italien och utvecklad i Kanada hjälpte till att ta fram mest olja i området och stod för en stor del av Brasiliens dagliga oljeproduktion.

Plattformen pumpade innan olyckan upp 83 000 tunnor olja om dagen men hade planer på att öka produktionen till mer än det dubbla.

Olyckan har väckt kritik mot Petrobras, som nyligen avskedat anställda samtidigt som de höjt företagets vinst betydligt. Kritiker har sagt att företaget avskedar folk för att kunna leja in mindre kvalificerade företag, ett arbetssätt som ökar säkerhetsriskerna.

Valutan faller

Olyckan späder också på den ekonomiska turbulens som finns i landet och bidragit till att Brasiliens valuta i dag är den lägsta på två år. Under måndagen störtdök den med över två dollar innan den återhämtade sig något.

Annika Sohlander