Dagens namn: Tore, Tor
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Nyheter

Titta - det våras för Nynäsvägen

Hypermodern trafikled utan köer - om tre år

Nu våras det för Nynäsvägen.

På tre platser jobbas det för fullt med att förvandla den slitna gamla vägen till en hypermodern trafikled, med anslutningar till Södra länkens tunnlar.

Samtidigt som 95 000 bilar rusar förbi varje dag håller närmare 120 man på att spränga, gräva och gjuta för att Nynäsvägen om tre år ska vara en effektiv och bilslukande led utan köer.

Förändringen berör 1 500 meter av Nynäsvägen, från söder om korsningen Enskedevägen/Sofielundsvägen fram till Söderstadion. På större delen av sträckan sänks vägen med ungefär fem meter. Vid Enskedevägen/Sofielundsvägen är sänkningen åtta meter, för att ge plats åt den nya cirkulationsplatsen Skärmarbrink på en bro ovanför.

Så här är läget på Nynäsvägen i dag:

 Fundamenten som ska bära södra delen av Skärmarbrinksbron håller på gjutas.

Gångtunnel blir gångtorg

 Genomslaget är klart för anslutningen in i Södra länken-systemet söderifrån, och ett stort hål öppnar sig i berget under Nynäsvägen.

Nu schaktas och gjuts två betongtunnlar som ska leda ner trafiken.

 Trafiken in mot staden hänvisas redan till ett provisoriskt, sänkt körfält längst till höger. Arbete pågår med att sänka det södergående körfältet. Det jobbet är klart i september, då den återstående mittremsan också sänks.

 Gångtunneln under Nynäsvägen ersätts med ett fyrtio meter brett gångtorg med trädplanteringar. Pålning och gjutning av fundament har inletts på Globensidan.

- Det har hela tiden flutit utmärkt utan stora störningar, säger en nöjd Lars Lilja, projektledare.

- Visst förekommer en del klagomål, men det gör det alltid vid stora vägprojekt.

Nästa år är arbetet på Skärmarbrinkssidan klart. Då är det dags att flytta till andra sidan och gräva i höjd med Shellmacken. Gömd nere i jorden ligger Södra länkens utfart och väntar.

Nya rondellen klar nästa år

Sommaren 2002 ska den stora Skärmarbrinksrondellen vara klar, samtidigt rivs den provisoriska bron över Enskedevägen/Sofielundsvägen.

För gång- och cykeltrafiken byggs en separat bro intill rondellen.

När Södra länken är klar 2004 beräknas belastningen på Nynäsvägen minska med 20 000 fordon per dygn, när bilarna försvinner ner i tunnlarna.

Kostnaden för att bygga om Nynäsvägen är cirka 500 miljoner kronor. Totalkostnaden för hela Södra länken uppgår till ungefär sju miljarder.

Fakta/Södra Länken

   Södra Länken är Sveriges största vägtunnelbygge. Den förbinder Essingeleden i väster med Värmdöleden i öster och har dessutom anslutningar till andra större leder som Nynäsvägen och Huddingevägen. Den gör det lättare för kollektiv- och biltrafiken att komma fram samt minskar genomfartstrafiken i Stockholms innerstad.

    Trafikleden är 6 km lång, varav 4,5 km i tunnel. När Södra Länkens tunnlar är klara år 2003 kan 60 000 fordon varje dygn färdas där och därmed skonas miljön i Årsta, Johanneshov och Hammarbyhöjden.

    Södra Länken blir helt klar år 2004 när Nynäsvägen öppnar.

Sven-Anders Eriksson
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet