Lärarbristen ökar - allt fler saknar utbildning

NYHETER

I dag fattas 1 300 lärare i Stockholms län.

Fler än någon gång tidigare.

Och inom några år går en tredjedel av lärarkåren i pension.

Foto: BIRGITTA RYDBECK
Christer Romilson är förbundsordförande i Lärarförbundet.

I höstas saknades 1 200 behöriga grundskolelärare i Stockholms län. Nu visar en undersökning som Radio Stockholm har gjort att ytterligare 100 lärare har lämnat yrket.

Utbildar vikarierna

Svårast att få personal har kommunerna i söderort. I Huddinge är i snitt var fjärde lärare outbildad. I vissa skolor i Botkyrka och Södertälje saknar varannan utbildning.

- Vi jobbar på att rekrytera behöriga lärare. Samtidigt försöker vi utbilda de vikarier som finns i skolan, säger Åke Blomkvist (fp), kommunalråd i Huddinge. Det ersätter inte Lärarhögskolan men det ger bättre kvalité på undervisningen.

Är det inte risk att segregationen ökar om bara innerstadsbarnen är garanterade behöriga lärare?

- I Huddinge har de svagare barnen individuella mål och får mer tid med lärarna.

Höga löner i innerstaden

Åke Blomkvist hoppas att en ökad vuxennärvaro ska kompensera att lärarna inte är utbildade.

Men Christer Romilson, förbundsordförande i Lärarförbundet, är inte övertygad.

- Vi i Sverige har varit världsbäst på en likvärdig utbildning över hela landet, säger han. Lärarbristen förvärrar segregationen ytterligare.

Men i Stockholms innerstad är 99 procent av personalen behörig. Skolborgarrådet Jan Björklund (fp) tror att det beror på att lönerna i Stockholm höjts så att de ligger ett par tusen över avtalsenlig lön. Men han tror att den framtida rekryteringen blir svår om inte lärarnas disciplinära befogenheter ökar.

- Vilken ung tjej vill bli lärare om hon kallas "jävla hora" av eleverna när hon går förbi i korridoren? säger Jan Björklund.

Åsa Kristoffersson