Kött från Holland, Frankrike och Irland ska förstöras

Blixtåtgärder sedan mul- och klövsjukan spritt sig

NYHETER

Sverige drar in 50 ton svinkött och tio ton fårkött som har importerats från Nederländerna, enligt jordbruksminister Margareta Winberg.

Beskedet kom efter att svenska myndigheter hela dagen suttit i krismöte sedan mul- och klövsjukan spridits till Holland och Irland.

Även kött från Irland och Frankrike ska förstöras.

- Hur mycket det rör sig om totalt är oklart, säger Jordbruksverkets informationschef Anna Olsson till TT.

Jordbruksverket drar i handbromsen med besked när det ena landet efter det andra rapporterar om fall av mul-och klövsjukan.

Kött som är producerat i Nederländerna och Irland efter den 20 februari ska förstöras. Det gäller även kött från vissa delar av Frankrike och kött från Storbritannien producerat efter den 1 februari.

Beslutet togs vid ett möte mellan Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt på torsdagen.

- De animaliska produkterna ska oskadliggöras. Fläskkött och ej urbenat nötkött ska förstöras eller bearbetas genom värmebehandling och fårkött ska förstöras, säger Anna Olsson efter mötet.

Inget aktivt sökande

Något aktivt sökande efter kött från de drabbade länderna kommer inte att ske.

- Det blir slakteriernas och butikernas sak att själva genomföra åtgärder. Men det kommer att ske stickprovskontroller, säger Robert ter Horst chef för verkets smittskyddsenhet.

Hur mycket kött det kan röra sig om totalt var på torsdagen okänt men det handlar alltså om kött som kan ha importerats till Sverige under en tidsrymd av några veckor innan respektive land stoppat exporten.

Jordbruksminister Margareta Winberg uttryckte sin oro i riksdagen på torsdagen.

- Det är mycket allvarsamt och våra myndigheter, och jag själv, följer det här timme för timme, sade Winberg.

Köttet är ofarligt för människor, men det dras in för att sjukdomen inte ska spridas till djur som äter av det.

När de statliga myndigheterna satt i krismöte kom nästa smittlarm. Irlands premiärminister Bertie Ahern bekräftade under torsdagen att man hittat det första fallet av mul- och klövsjuka i Irland.

- Två av de prov som tagits på gården var positiva, sade Ahern, rapporterar nyhetsbyrån AP.

Den smittade fårhjorden ligger i gevskapet Louth, nära gränsen till Nordirland.

Krismötet förlängdes

Genast förlängde Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt sitt krismöte till långt in på eftermiddagen.

Belsutet blev att spåra, dra tillbaka och förstöra allt kött som importerats från Nederländerna.

- Vi befarar att mellan 100 och 200 ton kött från Nederländerna tagits in i Sverige sedan den 20 februari. Vi kan inte utesluta att det kan finnas mul- och klövsjukesmitta på drift i Sverige, sa Lars Plym-Forsell på Livsmedelsverket på förmiddagen.

Exportstopp för Holland

Efter gårdagens konstaterade fall i Nederländerna, där tre gårdar har drabbats av smittan, beslutade EU-kommissionen att omedelbart förbjuda all export av djur och animaliska produkter från Nederländerna. I förmiddags kom uppgifter om att den nederländska regeringen planerar att avliva 18 000 djur inom en vecka. Samtidigt tänker de vaccinera de djur som inte omedelbart kan avlivas, allt för att hindra sjukdomsspridningen.

Med de nya fallen riskerar den europeiska kontinenten ett fullskaligt utbrott av mul- och klövsjuka.

De konstaterade smittfallen i Irland ökar risken radikalt för att smittan sprids i övriga Europa, inte minst i Sverige.

Storköksavfall stor smittorisk

Jordbruksverket har efter larmet om smittans spridande i Storbritannien vidtagit en rad åtgärder. Risken bedöms därför som mycket liten för att smittan redan förts in i landet via utländskt kött:

–Köttet måste ha varit i kontakt med djuren. Och det är nästan utelutet i dag när det är förbjudet att utfodra djur med matavfall. Jag är övertygad om att alla djurhållare tar detta på allvar, säger Anna Tofftén, sakkunnig på djurhållning på Jordbruksdepartementet.

Om risken är så liten, varför ta till så drastiska åtgärder?

–Det är en mycket allvarlig sjukdom med svåra konsekvenser både för djuren ekonomin. Därför bör man göra vad man kan, säger Anna Tofftén.

270 000 djur avlivade

Samtidigt som Sverige försöker skydda sig från smittan har drygt 270 000 djur avlivats i Storbritannien, för att de varit smittade av mul- och klövsjuka eller som en ren försiktighetsåtgärd.

Omkring 80 000 avlivade djur ligger staplade i högar i avvaktan på att brännas på bål och 130 000 djur väntar på avlivning.

En brittisk regeringsexpert medgav i förmiddags att epidemin inte längre är under kontroll.

Varför vaccinerar vi inte?

– För det första har man inte vaccinerat mot mul- och klövsjuka inom EU på tio år. Vi vill hellre försöka bekämpa och utrota sjukdomen. När man vaccinerar kan djuren bilda antikroppar, det gör att det är omöjligt att säga vilka djur som har antikroppar eller är smittade. Det innebär i sin tur att ingen kommer att vilja handla med de länder som vaccinerar, säger Anna Tofftén.

Inkubationstiden för sjukdomen hos djur är 2-6 dagar.

Claes Thunblad, Annika Sohlander