Porren stoppad på flygflottiljen

Skulle öka de värnpliktigas trivsel

NYHETER

Chefen för flygflottiljen F 17 i Kallinge, Lars Johansson, beslutade i dag att stoppa porrtidningsförsäljningen i förläggningens egen butik.

Aftonbladet.se berättade i förmiddags om de värnpliktiga på flygflottiljen i Kallinge som kunde köpa porrnografiska tidningar i förläggningens egen butik.

Skulle öka de värnpliktigas trivsel

- Tidningarna finns för att öka de värnpliktigas trivsel, förklarade Kent Löving, pressofficer på F 17 då.

Försäljningen pågick trots att i försvarets regler tydligt framgår att "Försvarsmakten inte tolererar någon form att sexuella trakasserier", och att "kvinnor och män ska kunna arbeta i Försvarsmakten på likartade villkor". I regelboken räknas exempel upp på material som försvaret anser vara ovälkommet, bland annat "nakenbilder".

- Det handlar ju egentligen inte om porrtidningar, utan snarare om herrtidningar som Fib-aktuellt och Lektyr. Men tar någon illa vid sig så är det naturligtvis allvarligt, menade pressofficer Kent Löving.

Plockades bort vid lunchtid

Vid lunchtid i dag plockades porrtidningarna ned från tidningshyllorna på order av flottiljchefen Lars Johansson.

- Efter att ni hade skrivit om det här beslutade flottiljchefen genast att stoppa den här tidningsförsäljningen och nu är tidningarna bortplockade, säger Ken Löving.

Protester från värnpliktiga

Det är inte första gången porrtidningar är ett ämne för diskussion på F 17 i Kallinge i Blekinge län. 1997 plockades de bort från tidningshyllorna på begäran av flottiljnämnden, där även värnpliktiga ingår.

De värnpliktiga protesterade dock och begärde att de lättklädda tidsskrifterna åter skulle säljas på förläggningen, en begäran som ledningen på F 17 valde att lyssna på.

- De värnpliktiga är myndiga människor och anser att de ska kunna köpa samma herrtidningar innanför grindarna, som utanför. Vi har valt att lyssna på dem, förklarade Kent Löving.

Innebär dagens beslut att porren är utrotad från markans butikshyllor för alltid?

- Jag skulle nästan tro det, säger Kent Löving.

Ur försvarets handbok för personaltjänst:

Claes Thunblad